.
.

Đảng ủy HUD lãnh đạo đơn vị bứt phá hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Tư, 10/07/2019|10:51

Ngày 08/7/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện  lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy HUD, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ chủ chốt HĐTV, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng công ty.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoài Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 - QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối đã hoàn thành đúng quy định và đã đi vào hoạt động ổn định.

Hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty về cơ bản đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu hoạt động SXKD đều đạt trên 40% kế hoạch cả năm được phê duyệt, phù hợp với mức chung của toàn ngành. Công tác nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư nhiều dự án mới được tích cực triển khai với một số kết quả cụ thể. Công tác đầu tư nhiều dự án chuyển tiếp được thúc đẩy, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư và kinh doanh trong 6 tháng cuối năm. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, là thời điểm cần tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ lãnh đạo Hội đồng thành viên Tổng công ty và cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII, đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo  và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng được tăng cường. Phương thức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW tiếp tục được đổi mới, nâng cao về chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, chủ động hơn. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể quần chúng được quan tâm, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và ban điều hành. Qua thực tế công tác đảng, Đảng ủy Tổng công ty cũng kiến nghị một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong thi hành Điều lệ Đảng cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm đã được các đại biểu thảo luận trình bày theo các nhóm vấn đề: các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát, công tác tuyên giáo phù hợp với đặc thù của Tổng công ty; những khó khăn vướng mắc và giải pháp để tháo gỡ trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa Tổng công ty,..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập thể người lao động Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, nỗ lực triển khai có hiệu quả nhiều dự án, đáp ứng nhu cầu nhà ở của hàng vạn hộ gia đình với chất lượng ổn định, góp phần thay đổi diện mạo đô thị cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế về nguồn lực đầu tư cho các dự án năm 2019 và chuẩn bị cho giai đoạn dài hạn; về công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tổng công ty; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng.

Cơ bản nhất trí với những phương hướng nhiệm vụ của Tổng công ty trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy Tổng công ty nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, về tư tưởng chính trị, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp, nghiên cứu, triển khai cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp theo hướng vừa kế thừa, phát triển những nhiệm vụ nhiệm kỳ trước, vừa bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp hiện nay.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo các cấp và tập thể người lao động trong toàn Đảng bộ, chắc chắn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong thời điểm cán bộ đảng viên và người lao động đang nỗ lực thi đua hoàn thành cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty HUD lần thứ VI đề ra và thi đua chào mừng 30 năm ngày Truyền thống Tổng công ty (10/10/2019). Vì vậy, ngay sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị, trước hết là Bí thư cấp ủy và người đứng đầu đơn vị, trên tinh thần ý kiến kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và các nội dung nêu trong các báo cáo tại Hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực, tinh thần tận tâm, tận tuỵ với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi khó khăn; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

 

.
.
.
.