.
.

Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Ba, 21/01/2020|19:02

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà.

 Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà cho biết: Qua năm đầu chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã có nhiều bài học quý trong phương thức quản trị mới nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, trong năm 2019, Tổng công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; nắm bắt được tình hình thế giới, trong nước và thực tế của Tổng công ty, toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo doanh nghiệp khắc phục khó khăn, tăng cường quản lý, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tích cực tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập, đời sống vật chất tinh thần cho người lao động nên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Cụ thể, năm 2019, doanh thu Tổng công ty đạt 9.300 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch năm, bằng 103,2% so với cùng kỳ năm 2018; lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm, bằng 93,8% so với cùng kỳ năm 2018; nộp ngân sách Nhà nước đạt 800 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, bằng 110,34% so với cùng kỳ năm 2018. 

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tham gia và triển khai đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Khối tổ chức. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức, cán bộ đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định, theo đó đã kiện toàn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 
Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng. Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều các phong trào thi đua thực, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Chỉ đạo, tiến hành sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp sau khi tiến hành tái cấu trúc; phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch ban thường vụ, ban chấp hành, bí thư, phó bí thư đảng ủy các tổ chức đảng trực thuộc.
Năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Trung tâm bồi dưỡng chính trị của Đảng ủy Khối tiếp tục duy trì và hoàn thành việc học tập, tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho 68 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa V tại Tổng công ty, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy viên đương nhiệm và chuẩn bị điều kiện cho quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là nhân sự tham gia cấp ủy các cấp của Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức các lớp đảng viên mới và lớp nhận thức về đảng cho đảng viên và quần chúng ưu tú của các tổ chức Đảng cơ sở.
đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà
Đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà báo cáo tại Hội nghị.
Trong năm 2019, toàn Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà đã bồi dưỡng kết nạp 45 quần chúng ưu tú vào Đảng, xét công nhận 59 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; xét tặng danh hiệu Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 15 đảng viên; phát thẻ cho 41 đảng viên; làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 355 đảng viên và tiếp nhận 20 đảng viên chuyển đến. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường trong nước đang tạo áp lực lớn đến phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 mà Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra, đồng chí đề nghị cần tìm các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2019 mà Đảng ủy đã chỉ ra và cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp; chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động; củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà cần chuẩn bị triển khai đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, tiến độ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đại hội của Trung ương và Đảng ủy Khối. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền đến chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội; chuẩn bị tốt văn kiện đại hội. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp uỷ làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tích cực chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, đảm bảo cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa sai phạm. Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.
P.V
 
.
.
.
.