.
.

Đảng bộ HUD lãnh đạo Tổng Công ty phát triển ổn định, bền vững trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở Việt Nam

Thứ Hai, 29/06/2020|20:52

Trong 2 ngày 27 và 28/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chọn làm Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Bí thư trong toàn Đảng bộ Khối.

Đến dự có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Xây dựng; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc Khối; các đồng chí trong Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 6 của Đảng ủy Khối và 200 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty HUD.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu
tại Đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty HUD Nguyễn Việt Hùng trình bày, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng Công ty đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho Tổng Công ty tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng. Đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới phương thức lãnh đạo, bằng chỉ thị, nghị quyết, bằng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiện toàn mô hình tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, việc bố trí, sắp xếp công tác cán bộ và bằng chính sự gương mẫu của các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị; duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể theo đúng quy định.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chú trọng triển khai và đạt kết quả tích cực trong việc thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng. Xây dựng văn hóa của cán bộ, đảng viên, người lao động HUD. Lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ HUD trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, những chỉ tiêu quan trọng nhất về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty cơ bản hoàn thành, trong đó chỉ tiêu nộp ngân sách tăng trưởng rất cao, bình quân lên tới 26,5%/năm. Đặc biệt, HUD đã phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước tham gia các chính sách an sinh xã hội với việc phát triển các dự án nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành cho đến năm 2020 là 250.000m2, góp phần tạo lập chỗ ở cho hơn 3.000 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách xã hội về nhà ở.

Những kết quả trên đã khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ HUD trong quá trình xây dựng và phát triển Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Đại hội xác định, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới đây đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng mang lại không ít khó khăn, thách thức. Đây là giai đoạn Đảng tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập, mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường. Và cũng là giai đoạn Tổng Công ty đẩy mạnh triển khai Đề án tái cơ cấu, hoàn thành công tác cổ phần hóa, chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ HUD trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có tầm nhìn, định hướng mới, phát huy toàn bộ trí tuệ, tâm sức, sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, phát huy khối thống nhất đoàn kết chung, thực hiện tốt các mục tiêu, chiến lược phát triển của Tổng Công ty phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Về xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ HUD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tổ chức cơ sở Đảng xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trong đó tổ chức Đảng xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 10%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 10%; kết nạp trên 150 quần chúng ưu tú vào Đảng…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Tổng Công ty HUD phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7% năm trở lên; lợi nhuận tăng trưởng bình quân 7%/năm trở lên; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng bình quân 5%/năm trở lên; nộp ngân sách nhà nước bình quân 1.000 tỷ/năm; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ và HUDS, chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; thoái vốn toàn bộ các đơn vị thành viên theo Đề án được duyệt.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ HUD, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Tổng công ty HUD, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra tại Đại hội của Đảng bộ HUD, đồng thời yêu cầu Đảng bộ HUD tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra giám sát và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của Đảng bộ Tổng công ty trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng bản sắc văn hoá của Tổng công ty.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,tích cực tham gia, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường, chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu HUD trong giai đoạn mới. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Đẩy mạnh chủ trương sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Ra mắt BCH Đảng bộ Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt BCH Đảng bộ Tổng công ty HUD nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tâm đắc với mục tiêu HUD đặt ra là phấn đấu triển khai 750.000 m2 nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đến năm 2025 cán mốc triển khai 1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội và coi đây là một đột phá phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, mục tiêu này của HUD được hoàn thành sẽ tạo cơ hội cho hàng vạn gia đình thuộc nhóm đối tượng chính sách xã hội có được một mái nhà đầm ấm, an cư để phát triển, thể hiện được vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, tham gia vào các chương trình an sinh xã hội theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng đảm bảo cho sự ổn định chính trị và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

Đại hội đại biểu Đảng bộ HUD là Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, với phương châm hành động của Đại hội “Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển” hướng tới mục tiêu xây dựng HUD trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở. Và với truyền thống của một đơn vị Anh hùng cùng những thành quả quan trọng của Đảng bộ HUD đã tạo ra trong hơn 30 năm qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng rằng, Đảng bộ Tổng công ty sẽ lãnh đạo xây dựng HUD ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty HUD khóa V, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 31 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ đạt 100% số phiếu bầu.

P.V

.
.
.
.