.
.

Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam

Thứ Ba, 11/08/2020|19:48

Trong 2 ngày (9-10/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 4 của Đảng ủy Khối và 249 đại biểu chính thức đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của hơn 2.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến kinh tế của nước ta. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, trong quản lý điều hành, Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu, dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng bộ VICEM đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng.

Đảng bộ VICEM đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là Quy định số 69 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp được quan tâm triển khai, đạt được những kết quả khá quan trọng. Đặc biệt, VICEM đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trách nhiệm với cộng đồng; ủng hộ xóa đói, giảm nghèo bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính Phủ; tích cực tham gia, góp phần tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, ủng hộ xây dựng đường nông thôn mới với tổng giá trị trên 265 tỷ đồng và 37,5 nghìn tấn xi măng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
phát biểu tại Đại hội.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ qua, trong điều kiện thị trường xi măng cung lớn hơn cầu khoảng 30%, nhu cầu tiêu thụ của toàn xã hội không tăng, giá xi măng có xu hướng giảm, nhưng sản xuất và tiêu thụ của VICEM vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân gần 3%/năm, doanh thu tăng 7% so với mục tiêu; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 16,6% tăng 1,2 lần so với nhiệm kỳ trước; lợi nhuận tăng 2,6 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, nộp ngân sách bình quân gần 2.300 tỷ đồng/năm tăng 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước; bảo toàn và phát triển vốn, với vốn chủ sở hữu tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ; năng suất lao động bình quân tăng từ 7 - 10%; đảm bảo đủ việc làm và mức thu nhập bình quân cho người lao động trên 13,2 triệu đồng/người tháng tăng 6,8% so với nhiệm kỳ trước. Đảng ủy VICEM đã chủ động trong lãnh đạo, bám sát chỉ đạo của Chính Phủ và sự điều hành của Bộ Xây dựng về tái cơ cấu doanh nghiệp, đặc biệt là Đề án tái cơ cấu VICEM giai doạn 2019 - 2020 được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Những kết quả trên đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VICEM lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đảng bộ VICEM sẽ tiếp cận các thời cơ nhưng vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tình trạng “cung” vẫn vượt xa so với “cầu” trong ngành xi măng, vấn đề sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng được xã hội quan tâm. Qua đó, các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Xi măng Việt Nam phải tiếp tục nâng cao quyết tâm chính trị, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của mình trong nhiệm kỳ qua để rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, với phương châm "Đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững" và mục tiệu tổng quát là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: phấn đấu đạt trên 95% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng Công ty.

Hằng năm, phấn đấu có trên 80% các TCCSĐ đạt "hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó 15% đạt "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", không có TCCSĐ yếu kém; có trên 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp bình quân 90 đảng viên/năm. Tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt 168,517 triệu tấn, tăng 17,8% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Doanh thu phấn đấu đạt 218.383 tỷ đồng, tăng 37,5% so với nhiệm kỳ cũ. Năng suất lao động tăng 8%/năm. Tiền lương bình quân tăng 5%/năm.

Cùng với việc tối ưu hoá tăng năng lực sản xuất, VICEM sẽ cung cấp những dòng sản phẩm mới, khác biệt về chất lượng; cơ cấu và phân bổ đều thị trường tiêu thụ xi măng 3 miền trên cơ sở phát huy thế mạnh của 7 thương hiệu xi măng VICEM. Đặc biệt là hoàn thành đề án tái cơ cấu VICEM theo tiến độ được phê duyệt, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

Với phương châm "Đổi mới - sáng tạo - phát triển bền vững", Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung vào chủ đề: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, đổi mới, sáng tạo, tiên phong đi đầu trong khoa học công nghệ vào bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; giữ vững vị trí chủ đạo dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam, góp phần tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Đảng bộ Tổng công ty và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng nhau trăn trở, tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề để làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động kiên quyết đấu tranh với những hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến lợi ích của Tổng công ty và người lao động. Quan tâm đến việc tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, công nhân lao động, thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp; minh bạch trong các chủ trương, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác tới cán bộ, đảng viên, người lao động của Tổng công ty. Chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên. Các cấp lãnh đạo, người đứng đầu từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên cần đề cao tính chủ động, quyết đoán và chịu trách nhiệm; đảm bảo tiêu chuẩn của các cán bộ được quy hoạch, bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và hiệu quả công tác chính trị, nhiệm vụ trọng tâm sản xuất kinh doanh, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thờichủ động phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng chống hiện tượng quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng.

Ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tập trung nghiên cứu, đưa ra thị trường các dòng sản phẩm chất lượng thân thiện với môi trường và đạt được hiệu quả cao nhằm tăng sức cạnh tranh, tiếp tục khẳng định sứ mệnh, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước có vị thể chủ đạo, dẫn dắt ngành sản xuất xi măng trong nước.

Đồng chí đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V

.
.
.
.