.
.

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

Thứ Hai, 30/11/2020|15:17

Trong 2 ngày (20, 21/11/2020), tại Công ty đóng tàu Hạ Long - Quảng Ninh, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW)  lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công công ty Công nghiệp Tàu thủy lần thứ IV; bồi dưỡng chuyên đề “Đạo đức Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 25 tổ chức cơ sở Đảng (khu vực phía Bắc).

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sỹ Nguyễn Thị Tiếp báo cáo viên Trung ương quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu các nội dung cơ bản về chuyên đề “Đạo đức Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới”. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Ngô Tùng Lâm, đã khái quát về quá trình tổ chức, chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí khẳng định, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã quán triệt triển khai nghiêm túc, toàn diện công tác chuẩn bị nội dung Đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Kết quả Đại hội cấp cơ sở bầu được 148 cấp ủy viên và tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã bầu được 23 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty, tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của Tổng công ty trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu và Quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo đại diện các Ban tham mưu, giúp việc công tác xây dựng Đảng tập huấn nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng đảng, công tác tác Kiểm tra, giám sát, công tác Tuyên giáo, Văn phòng cấp ủy,...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Ngô Tùng Lâm nêu rõ: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ), mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Tổng công ty. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ chính trị, Chính phủ, các bộ ngành liên quan, cũng như những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Đồng chí yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn và thiết thực với hoạt động của đơn vị và thực hiện viết bài thu hoạch thực chất, theo đúng quy định. Mỗi đại biểu dự hội nghị với vị trí công tác của mình, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội III của Đảng ủy Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng Đảng bộ TCT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo bước chuyển biến mới trong lãnh đạo, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo Kế hoạch, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ SBIC sẽ hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 12/2020.

Ban Tuyên giáo – Đoàn thể Tổng công ty CN Tàu thủy

.
.
.
.