.
.

Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy: Tiếp tục giữ vững công nghệ đóng tàu cho đất nước

Thứ Hai, 04/01/2021|00:46

Ngày 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu tại Hội nghị, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Các đồng chí: Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Cao Thành Đồng - Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt hoạt động của kinh tế - xã hội, tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng theo quy định. Đảng ủy đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung thực hiện, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn, bổ sung, bổ nhiệm cán bộ cấp ủy và lãnh đạo quản lý được thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, chỉ đạo sâu sát; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc. Chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tích cực vận động đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Phòng chống dịch bệnh Covid - 19 có hiệu quả, không để lây lan dịch bệnh cho trên 5.000 lao động.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Tổng Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng tiến độ và thành công tốt đẹp. Sau đại hội, đã khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tổng Công ty theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy, trong nhiệm kỳ qua gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt năm 2020 dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã làm cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty càng thêm khó khăn. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn cả về tài chính, nhân lực và thị trường để tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong đó, đã có chủ tàu nước ngoài tiếp tục tin tưởng và ký tiếp các hợp đồng đóng mới tàu xuất khẩu, các hoạt động sửa chữa tàu đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Tổng doanh thu ước đạt trên 2.099 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch năm. Lợi nhuận: Lỗ -3.812,4 tỷ đồng/-3.927,7 tỷ đồng (giảm lỗ so với kế hoạch gần 116 tỷ đồng). Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 95,4 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy báo cáo kết quả
Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chia sẻ với những khó khăn của Tổng công ty và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng Công ty CN Tàu thủy đã đạt được trong năm 2020.

Để phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những khó khăn, đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty triển khai 4 nội dung lớn, trong đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và các cơ quan có thẩm quyền về báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án tiếp tục tái cơ cấu, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau khi được Bộ Chính trị và cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý các đơn vị còn lại trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí đề nghị Tổng công ty cần tiếp tục khắc phục khó khăn; đối với những tồn tại do nguyên nhân chủ quan cần tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp khả thi nhằm khắc phục theo đúng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đối với những khó khăn, vướng mắc, hạn chế do nguyên nhân khách quan cần tiếp tục có kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền từng bước tháo gỡ để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, giữ vững công nghệ đóng tàu mà đơn vị có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng và lợi thế trên thị trường.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo hướng hiệu quả. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường đóng tàu, sửa chữa tàu; đối với khách hàng nước ngoài, tập trung vào các đối tác truyền thống, phấn đấu gia tăng về giá trị sản lượng, doanh thu, hiệu quả cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tổ chức tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao vai trò nêu gương của người đảng viên; thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động; chú trọng bồi dưỡng cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

P.V

.
.
.
.