.
.

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021

Thứ Bảy, 17/04/2021|12:38

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, ngày 15/4/2021, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị lần thứ V (mở rộng) và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD chủ trì Hội nghị.

Tới dự, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của tổ hợp Công ty Mẹ - Công ty con trong toàn Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 107-NQ/ĐU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức, cán bộ và phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và xây dựng cơ chế, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; phổ biến quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe tham luận chuyên đề của đại diện Ban chuyên môn, Ban Quản lý dự án và công ty thành viên đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và công ty thành viên trong quý II và các quý tiếp theo của năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD khẳng định, trong quý I/2021, dù vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, CBNV Công ty Mẹ - Tổng công ty và các công ty thành viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Tổng công ty đề ra từ đầu năm 2021, nên cơ bản toàn Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ của công tác Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng công ty đã tích cực tham gia tuyên truyền chào mừng thắng lợi Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo hình thức trực tuyến; tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dịp Tết Tân Sửu 2021, lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kịp thời các chế độ chính sách về lương, thưởng tết và chăm lo đời sống để CBNV nghỉ, vui Tết đầy đủ, an toàn,…

Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh đã thống nhất tại Hội nghị này; đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt ngay đến cán bộ, đảng viên, đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát với thực tế, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành nhiệm chung của cả Tổng công ty trong quý II/20201.

N.L

.
.
.
.