.
.

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Thứ Bảy, 09/10/2021|09:36

Ngày 08/10, Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 7 khóa V (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến tới 42 điểm cầu các đơn vị trực thuộc. Dự Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Về phía Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, kiểm soát viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty; lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các đơn vị thành viên, liên doanh, liên kết, các tổ chức chính trị - xã hội của Tổng công ty tham dự tại các điểm cầu.

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, 9 tháng năm 2021, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Công ty mẹ Tổng công ty, các cấp ủy trực thuộc đã tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát khó lường, từng quý, Đảng ủy Tổng công ty đã đưa ra những giải pháp cụ thể, kịp thời, phù hợp nhằm đảm bảo nhất quán với quan điểm “Vừa phòng chống dịch vừa duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh”. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện 4 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và 7 nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết công tác năm 2021 đề ra; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng theo đúng chỉ đạo của cấp trên bằng việc xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch theo từng chuyên đề của các hội nghị Trung ương và Đảng ủy Khối. Những vấn đề mang tính chiến lược của Tổng công ty, Đảng ủy đã nghiên cứu và ban hành 23 nghị quyết (trong đó có 02 nghị quyết chuyên đề), 02 kết luận, 76 quyết định và quy định, 220 Chương trình, kế hoạch, công văn, hướng dẫn và các văn bản khác để lãnh chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Công ty mẹ Tổng công ty và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Nhìn chung, việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chính phủ, nghị quyết của Đảng ủy khối tại Đảng bộ Tổng công ty có nhiều cải tiến, sáng tạo đem lại hiệu quả cao, thiết thực, tiết kiệm. Công tác tuyên truyền gắn với công tác nắm bắt tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội đã phát huy vai trò tích cực trong việc định hướng thông tin, góp phần ổn định tư tưởng, kịp thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức đảng, đơn vị trong Tổng công ty. Các cấp ủy đảng quan tâm đến công tác tư tưởng, từ việc nắm bắt đến việc tổ chức định hướng và kịp thời giải quyết những tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là vào thời điểm dịch bệnh đang bùng phát ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, vật chất, sức khỏe của đảng viên, người lao động đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển và đô thị phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển và đô thị phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2021 là năm Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tái cơ cấu mạnh mẽ. Tổng công ty tiếp tục thoái vốn một số đơn vị và đang hoàn thiện Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025, trình Bộ Xây dựng và cấp có thẩm quyền phê duyệt; tập trung nguồn lực vào các dự án đầu tư của Công ty mẹ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, giá trị đầu tư nhà và hạ tầng đô thị của Công ty mẹ Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm ước đạt 504 tỷ/KH, bằng 20% KH năm; Kết quả thực hiện KHSXKD 9 tháng đầu năm đạt 812 tỷ/KH, bằng 35% kế hoạch cả năm. Nhìn chung, kết quả đầu tư, kinh doanh của Công ty mẹ đạt thấp, chủ yếu do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc hoàn thành các thủ tục đầu tư, kinh doanh tại các cơ quan liên quan gặp nhiều khó khăn.

Trong Quý IV, Công ty mẹ sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh, tiếp tục thực hiện “Phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” theo Quyết định số 403/QĐ-BXD ngày 23/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty số 53-NQ/ĐU, ngày 22/9/2021 về "tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp”, bám sát các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục chủ động cập nhật, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Xây dựng về các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động của đơn vị. Triển khai phương án tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp của Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025 sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các dự án mới theo tinh thần Nghị quyết số 15A-NQ/ĐU, ngày 01/12/2020 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác nghiên cứu phát triển các dự án mới giai đoạn 2020 - 2025;...

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 trong tháng 9 đã có dấu hiệu giảm, việc thực hiện giãn cách xã hội, khoanh vùng dập dịch, đẩy mạnh tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân kỳ vọng sẽ kiểm soát được dịch bệnh trong tháng 10, tạo điều kiện để mở cửa nền kinh tế, các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và cuộc sống người dân trở lại bình thường. Để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng công ty tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, trong đó trọng tâm tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chủ động kịp thời nắm bắt và giải quyết diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động nhất là trong thời điểm dịch bệnh. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ, triển khai có hiệu quả công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong quý IV, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trực thuộc tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và của HĐTV Tổng công ty.

điemer cầu
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 42 điểm cầu các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo gợi mở, nhiều ý nghĩa, có tính hệ thống, cụ thể của đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, sẽ tập trung nghiên cứu để bổ sung vào các chương trình, nhiệm vụ quý IV và năm tiếp theo cũng như vào từng hoạt động cụ thể trong từng thời điểm thích hợp. Chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp đã được chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò và trách nhiệm của mình, Đảng ủy Tổng Công ty HUD sẽ chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế với một tinh thần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, kiến tạo phát triển để chống chọi với những khó khăn chưa từng có, mang theo ý chí kiên cường: Quyết chiến với Đại dịch Covid-19. 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đề nghị, trong 3 tháng cuối năm, từng tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, chú trọng hơn nữa việc thực hiện hiệu quả các nội dung công tác quan trọng, tập trung thông tin, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề của năm 2021 và chuyên đề toàn khóa; Chú trọng quan tâm công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra giám sát; công tác phòng chống tham nhũng và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, trên tinh thần Nghị quyết 53/NQ-ĐU, tùy theo đặc thù của từng đơn vị, bám sát biến động thị trường để điều hành linh hoạt với mục tiêu đã đặt ra, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ chính:

Một là: Phát huy mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tối đa công tác kinh doanh thu hồi vốn và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án để đảm bảo công tác kinh doanh, thu hồi công nợ, hoàn thành tối đa Kế hoạch năm 2021 và chuẩn bị nguồn việc cho các năm tiếp theo. Tập trung nguồn lực cho các dự án tại các khu vực có mức độ diễn biến ít phức tạp để bù đắp cho các dự án tại các khu vực dịch bệnh diễn biến phức tạp (TPHCM, Bình Dương). Chủ động, phát huy tính sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong điều kiện dịch bệnh, đảm bảo “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; phát hiện, chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc do dịch bệnh gây ra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tốt các phương án tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu vực/thời điểm kiểm soát dịch bệnh. Nhận diện trước các rủi ro khi tình hình Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp để có các giải pháp quản trị doanh nghiệp.

Hai là: tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt; thoái vốn các công ty thành viên đã có chủ trương, trong đó Quý IV cần tập trung rà soát lại các cơ sở nhà đất cần sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP; bám sát các cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin, bổ sung hồ sơ, giải trình kịp thời các yêu cầu, nhằm sớm được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất còn lại do Tổng công ty và đơn vị thành viên đang quản lý, sử dụng theo quy định. 

Ba là: Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục nội bộ Tổng công ty, tăng cường phân cấp quản lý đi đôi với hoạt động quản lý, giám sát; tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực và hiệu quả của Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác. 

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được HĐTV phê duyệt,  tập trung vào giám sát công tác quản lý vốn và tài sản, việc chấp hành quy chế của Người đại diện tại một số đơn vị thành viên.

Bốn là: Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án mới; đánh giá, tổng kết thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020, xây dựng kế hoạch 05 năm 2021-2025; đẩy mạnh tìm kiếm, hoàn thiện các thủ tục cho các dự án mới cho giai đoạn 2021-2025. 

Năm là: Tiếp tục rà soát, kiểm soát các nội dung còn tồn tại về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh doanh, hạch toán, thực hiện nghĩa vụ ngân sách,... phải thực hiện theo các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nêu trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Tổng công ty; thường xuyên cập nhật, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Bên cạnh đó trong khó khăn chúng ta càng cần đề cao, phát huy, giữ gìn  văn hóa HUD; phải hành động với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”; phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau hướng tới hiệu quả hoạt động SXKD tại các đơn vị và trong toàn Tổng công ty. Lãnh đạo các đơn vị cần phối hợp với Công đoàn cơ sở tập trung chăm lo, quan tâm tới đời sống CBNV đặc biệt đối với những đơn vị có người lao động phải làm việc xa nhà trong thời gian dài.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021, tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể các đơn vị, CBCNV, người lao động trong toàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hưởng ứng và tích cực tham gia phong trào thi đua “đoàn kết, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép về hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh”, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó các đơn vị chủ động phối hợp triển khai thực hiện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến từng cán bộ công nhân viên trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc các chủ trương Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Công đoàn Xây dựng Việt Nam… về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trên tinh thần “Lấy khó khăn, thách thức làm động lực phấn đấu, biến bất lợi thành thuận lợi”; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tổng công ty; thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19,...

P.V

.
.
.
.