.
.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khoá, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Ba, 05/10/2021|16:27

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về Học tập quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" tại các điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Hội nghị được triển khai trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 148-KH/ĐUTCT ngày 23/9/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
Tham dự Hội nghị, có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW.
Về phía Tổng công ty Hàng không Việt Nam (TCT) có các đồng chí: Đặng Ngọc Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Lê Hồng Hà - Phó Bí thư, Tổng Giám đốc TCT; Tạ Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐQT cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; các đồng chí Ủy viên HĐQT; Ban Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; các đồng chí cấp ủy viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Đồng chí Đặng Ngọc Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Đặng Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hòa - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT cho biết: Việc nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa, các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ được nâng cao. Đồng thời, việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm khơi dậy tiềm năng, ý chí khát vọng vươn lên làm chủ TCT, cơ quan, đơn vị cũng như nuôi dưỡng lòng tự hào truyền thống trải qua chặng đường hơn 60 năm đầy hào hùng. Vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, từ Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) đã xây đắp lên những thành tích, chiến công ghi vào bề dày lịch sử vẻ vang của đất nước, của quân đội; 26 năm xây dựng và phát triển của TCT trong mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ. Việc đưa chuyên đề toàn khóa, cụ thể hóa thành chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ cần trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp tại các đảng bộ, chi bộ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Đặng Ngọc Hoà nhấn mạnh, để thực hiện được các mục tiêu trên, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 với những cách làm mới, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả nhiều năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Ở cấp độ cá nhân, việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu cũng cần gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) để lựa chọn ra những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, đúng với tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII cần gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TCT, cơ quan, đơn vị với phương châm: Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh - Hành động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của TCT, của cơ quan, đơn vị theo mục tiêu: An toàn - Chất lượng - Hiệu quả để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
3-	Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân phổ biến Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
3- Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân phổ biến Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân truyền đạt nội dung Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Năm 2021 đất nước diễn ra nhiều sự kiện tiêu biểu, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa ra những quyết sách quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Năm 2021 cũng là kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911); Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp; 91 năm lịch sử của Đảng ta; 90 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra đời.
Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ khái quát về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Bác; hành trình lịch sử 110 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, từ đó đưa ra những biện pháp cấp bách, trước mắt để triển khai Chuyên đề trong toàn Đảng bộ TCT. 
40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng sự nghiệp của Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo kể rất nhiều câu chuyện về Bác, mỗi câu chuyện đều mang một cảm xúc khác nhau, khiến cho người nghe vô cùng xúc động. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo chia sẻ: Cuộc đời của Người không có một chút riêng tư nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo.
Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - một học trò xuất sắc, một cộng sự thân thiết, gần gũi của Người đã viết: Cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.
Khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển đất nước trong di sản Hồ Chí Minh được Đảng ta nhấn mạnh trong các văn kiện Đại hội XIII với quan điểm chỉ đạo “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Khơi dậy khát vọng phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước và sánh vai với các cường quốc năm châu trở thành nguồn cảm hứng bất tận từ Hồ Chí Minh đến Đại hội XIII của Đảng. Chúng ta nguyện thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng vủa toàn dân tộc ta.
Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nêu 5 phương thức, 5 điều kiện thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đó là: Thực hiện học đi đôi với hành trong tư tưởng của Người; Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về "muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước" và "một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền". Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công” và quán xuyến, bao trùm nhất là thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hòa cho biết, gương của Bác từ những việc rất nhỏ, không ở đâu xa. Đây là những nội dung quan trọng để toàn Đảng bộ TCT tiếp tục triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập quán triệt chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Đặng Ngọc Hòa yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong TCT từ người đứng đầu tới mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động hãy luôn hành động vì mục tiêu phát triển TCT và cơ quan, đơn vị mình. 
Đồng chí cho biết, ngành Hàng không nói chung và TCT, cơ quan, đơn vị nói riêng đã và đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử, TCT luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính Phủ. Đồng thời, TCT đã và đang thực hiện Tái cơ cấu bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các nghị quyết lãnh đạo. Để đáp lại sự quan tâm của Đảng và Chính phủ mỗi thành viên trong ngôi nhà VNA hãy đoàn kết, đồng lòng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong công việc, mỗi người mỗi vị trí trí khác nhau quyết tâm đưa VNA vươn lên và phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu kép của Chính Phủ vừa phát triển SXKD vừa thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.
Theo đồng chí Đặng Ngọc Hòa, đối với ngành Hàng không Việt Nam nói chung và Hãng hàng không quốc gia nói riêng thì những kế hoạch 5 năm, 10 năm đều đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19. Ảnh hưởng của dịch bệnh là những cái bất định nhưng chúng ta kiên định và phải linh hoạt để phục hồi hoạt động SXKD. Trong đó, VNA đã có những điểm sáng đó là linh hoạt sang vận tải hàng hoá đến 30 điểm trên thế giới. Và để có được những kết quả ngày một tốt hơn, đồng chí kêu gọi mỗi đảng viên, người lao động phải thật sự nỗ lực, tự lực, tự cường để VNA phục hồi và phát triển bằng những hành động thiết thực, cụ thể, đồng thời đưa những Nghị quyết vào cuộc sống, biến những khẩu hiệu thành hành động đúng như những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông TCT đã triển khai Kế hoạch của Đảng ủy TCT về học tập Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trong đó tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện học tập quán triệt Chỉ thị 05 Chuyên đề toàn khóa tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trước ngày 15/10; tổ chức học tập quán triệt Chuyên đề toàn khóa phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/10; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong TCT và cơ quan, đơn vị về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa, hoàn thành trong tháng 11/2021; đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề toàn khóa, cụ thể hóa thành chuyên đề hằng năm trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, hằng năm mỗi đảng bộ, chi bộ lựa chọn những nội dung Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai có hiệu quả…
Ban Truyền thông VNA
 
.
.
.
.