.
.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Gia Lai

Thứ Ba, 25/04/2017|17:21

Đây là ý kiến của đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đồng ý với đề nghị của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2012 - 2016, ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Đảng ủy VRG và Tỉnh ủy Gia Lai vừa qua.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh, quốc phòng và ổn định đời sống, việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Đến nay, các công ty thành viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện đầu tư được 34.707 ha cao su, 3 nhà máy chế biến gỗ tại Chư Păh, Đắk Đoa, Chư Prông, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động với thu nhập bình quân 4,4 triệu đồng/tháng.
 
Thời gian qua, 5 công ty thành viên VRG đã giao lại cho tỉnh Gia Lai 1.048,4 ha đất để xây dựng nhà máy thủy điện, nhà máy nước sạch, cầu đường, kênh mương thủy lợi, trường học, bệnh viện, hành lang lưới điện, Ủy ban nhân dân, trạm y tế… Đồng thời, hỗ trợ đầu tư các công trình phúc lợi với số tiền gần 62 tỉ đồng.
Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Đảng ủy VRG và Tỉnh ủy Gia Lai
Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Đảng ủy VRG và Tỉnh ủy Gia Lai
Đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết: Hiện nay ở Gia Lai, thu nhập bình quân 39 triệu/người/năm. Toàn tỉnh có 16,5% hộ nghèo, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số và công nhân cao su chiếm 86%. Trên địa bàn có 100.000 ha diện tích cao su, Tập đoàn đang quản lý và sử dụng gần 35.000 ha đất, chiếm 1/3 diện tích cao su toàn tỉnh. Mong rằng Tập đoàn sẽ có cơ chế sử dụng lao động địa phương hợp lý để đảm bảo công ăn việc làm, giúp cho người dân thoát nghèo. Đồng thời, VRG phải tích cực đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trồng rừng sản xuất và rừng kinh tế trên đất lâm nghiệp không còn rừng, xây dựng các khu dân cư, nông thôn mới, nhất là ở khu vực biên giới.
 
Còn theo đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Cao su đến đâu thì người dân ở đó được hưởng lợi, thu nhập tốt, góp phần xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Tỉnh sẽ hỗ trợ Tập đoàn trong việc sử dụng hiệu quả quỹ đất không thích hợp trồng Cao su, có chính sách ưu đãi cho các dự án làng công nhân, nhất là ở các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.
 
Đồng chí cũng đưa ra một số định hướng trong thời gian tới như cùng phối hợp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn tồn tại trong việc giải quyết đất trong vùng quy hoạch trồng cao su, VRG tiếp tục tham gia cùng địa phương thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, bảo vệ biên giới, thu hút lao động, đào tạo nhân lực, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số… để quy chế phối hợp, thỏa thuận được nâng lên tầm cao mới, hiệu quả hơn.
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai thống nhất ủng hộ tối đa cho Tập đoàn làm chủ đầu tư, hoặc hợp tác với nhà đầu tư khác có năng lực để thực hiện các dự án trên đất cao su do VRG quản lý, các dự án phù hợp với lĩnh vực ngành nghề tái cơ cấu và điều lệ hoạt động của VRG. Tạo điều kiện ưu đãi đầu tư theo chính sách của Nhà nước và của UBND tỉnh Gia Lai. Hiện tại, Gia Lai có gần 250.000 ha đất rừng không còn rừng, UBND tỉnh đang xem xét để giao cho VRG đầu tư, trồng rừng, cao su.
 
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su cho biết: VRG là Tập đoàn duy nhất bên cạnh việc phát triển kinh tế, còn tham gia rất sâu vào lĩnh vực quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Với những gì đã làm được, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo việc làm, đào tạo, thu hút lực lượng lao động, đặc biệt là ổn định thu nhập, giúp người dân trong địa bàn thoát nghèo. Thời gian tới, ngoài việc phát triển cao su trên địa bàn, VRG sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển trồng rừng theo yêu cầu của địa phương trên cơ sở năng lực và điều kiện phù hợp. Còn về việc chuyển đất cao su làm công trình phục vụ xã hội, quan điểm của Tập đoàn là hoàn toàn ủng hộ nhưng phải có kế hoạch cụ thể, rõ ràng.
 
Đào Phong
.
.
.
.