.
.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lãnh đạo đơn vị phát triển bền vững

Thứ Năm, 24/08/2017|17:57

Tháng 8/2017, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) long trọng tổ chức Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Đây là thời gian chưa dài song đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đảng bộ trong giai đoạn tới. Nhìn lại 10 năm qua, trong điều kiện khó khăn chung, các thế hệ lãnh đạo, đảng viên và người lao động Vinataba đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một Đảng bộ thống nhất, đoàn kết với tinh thần tự hào và cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của đơn vị.

Bước đột phá về quy mô phát triển

Từ chỗ chỉ có 8 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 590 đảng viên, đến nay Đảng bộ Vinataba đã phát triển lên 24 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 120 chi bộ và gần 1.800 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng hoạt động ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp như công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hai thành viên, doanh nghiệp khoa học… và trên nhiều lĩnh vực như thuốc lá, bánh kẹo, rượu bia nước giải khát, thực phẩm.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Đảng ủy các nhiệm kỳ, Tổng công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh quan trọng, với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trên 6%, từ hơn 15.800 tỷ đồng năm 2007 lên hơn 33.000 tỷ đồng năm 2016. Theo đó, nộp ngân sách nhà nước cũng tăng mạnh, từ hơn 3.000 tỷ đồng đến hơn 9.700 tỷ đồng, đưa mức tăng bình quân giai đoạn 2007-2016 đạt 13,6%/năm. Lợi nhuận tương ứng cũng tăng nhanh từ 746 tỷ đồng năm 2007 lên 1.432 tỷ đồng năm 2016 (tăng 9%/năm). Thu nhập bình quân tăng gấp 3 lần từ 4 triệu lên 12 triệu đồng/ người/ tháng.

Bên cạnh đó, từ năm 2009 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ, Tổng công ty đã và đang triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 02 huyện nghèo: huyện Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng và huyện Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận, thu được những kết quả tốt mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, nông thôn: Giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học… góp phần làm thay đổi đời sống và bộ mặt nông thôn mới ở các vùng kinh tế khó khăn, được Nhà nước, các Bộ, Ngành và chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ được coi trọng, thực hiện đồng bộ, tạo ra những chuyển biến tích cực. Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên và sinh hoạt đảng được nâng cao rõ rệt; kiện toàn và xây dựng hệ thống tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu Tổng công ty theo chủ trương của Chính phủ.

Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực sự tạo ra giá trị gia tăng cao. Các cấp ủy trong Tổng công ty đã đặc biệt coi trọng công tác tái cơ cấu và đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Các công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã phát huy vai trò hỗ trợ tích cực các công ty con, tích hợp năng lực sản xuất, tận dụng tối đa ưu điểm, thế mạnh của nhau để khắc phục các hạn chế đã tồn tại nhiều năm trước, tạo ra sự cân đối trong tăng trưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả ba khía cạnh: mô hình tổ chức – quản trị; nhân sự - phát huy tính sáng tạo của người lao động và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Tổng công ty lẫn nhóm các công ty con.

Giai đoạn 2007-2017, mặc dù chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố, nhưng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng công ty được thực hiện xuyên suốt. Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng công ty rất quan tâm đến khoa học kỹ thuật, đầu tư công nghệ và đổi mới trang thiết bị, đặc biệt là công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đáp ứng sự thay đổi nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – VINATABA khánh thành và gắn biển Công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW tại Trường Tiểu học Phước Thành B, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Khánh thành và gắn biển Công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối DNTW tại Trường Tiểu học Phước Thành B, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Hơn nữa, chất lượng phát triển còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Tổng công ty xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay.

Chặng đường vươn ra biển lớn

Việt Nam đang tiến tới giai đoạn nước rút của công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc đẩy mạnh phát triển Tổng công ty theo chiều sâu, giá trị gia tăng cao, đa sở hữu, tăng cường xuất khẩu… để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của ngành thuốc lá Việt Nam trong chuẩn đối sánh toàn cầu có ý nghĩa rất quan trọng.

Phương thức đầu tư vùng trồng cây nguyên liệu của Tổng công ty theo hướng tập trung, chuyên canh, góp phần đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân vùng sâu, vùng xa.
Phương thức đầu tư vùng trồng cây nguyên liệu của Tổng công ty theo hướng tập trung, chuyên canh, góp phần đem lại lợi ích kinh tế cho người nông dân vùng sâu, vùng xa.

Hệ thống giá trị cốt lõi: đoàn kết - đổi mới - sẵn sàng - hành động - gia tăng - hiệu quả cùng với tầm nhìn là tổ chức kinh tế mạnh, giữ vị trí hàng đầu trong chuỗi sản xuất kinh doanh thuốc lá tại Việt Nam và xuất khẩu, đóng góp ngày càng cao cho sự phát triển kinh tế của đất nước đang đặt ra sứ mệnh lớn cho Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách quan của xã hội, vừa đóng vai trò trọng yếu trong việc nắm bắt cơ hội dẫn dắt ngành thuốc lá Việt Nam phát triển lại vừa phải đảm bảo các yêu cầu hội nhập, thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội là những sứ mệnh không dễ dàng.

Thời gian tới sẽ là chặng đường đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty, là chặng đường phấn đấu quyết liệt để thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đảng uỷ Tổng công ty sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chỉ đạo sâu sát trong từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng để xây dựng, phát triển bền vững Tổ hợp Tổng công ty tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, quy mô,… trong nhiệm kỳ 2015-2020 và các năm tiếp theo.

asxh
Đảng ủy Tổng công ty luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

Đồng chí Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhận định: Trong thời gian tới, mô hình Tổng công ty cổ phần sẽ mang lại nhiều cơ hội mới, mở ra nhiều triển vọng trong đầu tư, phát triển song cũng đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động của tổ chức Đảng. Sứ mệnh lớn đang đặt ra cho Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty, đó là vừa đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách quan của xã hội, vừa đóng vai trò đi đầu dẫn dắt ngành thuốc lá Việt Nam phát triển lại vừa phải đảm bảo các yêu cầu hội nhập, thân thiện môi trường và trách nhiệm xã hội. Đảng bộ Tổng công ty sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng, với ý chí và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đặt ra là: Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá, thúc đẩy ngành Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Anh Trúc

.
.
.
.