.
.

Đội ngũ cán bộ VRG vững về chính trị và năng lực

Thứ Sáu, 11/08/2017|16:37

Ngày 10/8, tại TP.HCM, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH – HĐH) đất nước”.

Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các cấp ủy Đảng trong Tập đoàn đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) vững về chính trị, đủ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý CB, phân công, phân cấp quản lý CB rõ ràng, minh bạch; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng và nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp.

Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị bằng hệ thống quy chế hoạt động, quy chế phối hợp của cấp ủy, Hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên và từng đảng viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm trách.

Đội ngũ cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý của Tập đoàn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, có kiến thức trình độ và năng lực  hoạt động thực tiễn, tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, bố trí CB trên cơ sở quy hoạch và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được sự đồng thuận cao của CB từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị thành viên, công tác đào tạo CB làm công tác CB kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của VRG…

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thời gian tới, Đảng bộ VRG tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác CB; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá CB, đánh giá đúng CB, xác định những tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiêu chuẩn về kiến thức chuyên môn, năng lực lãnh đạo, điều hành. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch CB, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, khai thác hợp lý nguồn CB trẻ trong công tác quy hoạch, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện luân chuyển CB, đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng CB…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG trong công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Đồng thời đồng chí cũng nêu lên một số công tác trọng tâm trong thời gian tới, trong đó, Đảng bộ VRG cần quan tâm công tác quy hoạch CB nữ, đảm bảo tỷ lệ CB nữ không dưới 15% trong quy hoạch, đẩy mạnh công tác quy hoạch CB trẻ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

Đánh giá vai trò công tác CB trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những thành tựu đạt được trong công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng bộ VRG, trong đó đánh giá cao bản lĩnh chính trị của các CB lãnh đạo ngành cao su vượt qua khó khăn, thách thức. Nhất là trong giai đoạn giá mủ xuống thấp nhưng Tập đoàn vẫn đoàn kết, tập hợp sức mạnh của CB CNVC-LĐ vượt qua khó khăn, sản xuất kinh doanh qua các năm vẫn có lãi.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống ngành cao su, tập thể lãnh đạo VRG đã xây dựng được đội ngũ CB chung tay, gắng sức để có được thành tựu hôm nay. Trong thời gian tới, trước thực tiễn gánh vác trọng trách chính trị - xã hội, Đảng bộ VRG sẽ  thực hiện tốt, nghiêm túc công tác CB đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Lý

.
.
.
.