.
.

Cần tạo điều kiện cho Đảng viên công tác ở nước ngoài sinh hoạt Đảng

Thứ Ba, 08/05/2018|14:36

Đó là kiến nghị của đồng chí Võ Sỹ Lực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tại buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về việc khảo sát, lấy ý kiến xây dựng 4 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc
Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc
Theo đó, Đảng ủy VRG kiến nghị Trung ương xem xét hướng dẫn, quy định Đảng ủy ngoài nước phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên đang công tác tại nước ngoài được sinh hoạt, học tập nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại Đại sứ quán các nước…
VRG hiện đang quản lý 407.977 ha cao su (trong nước 291.287 ha, Lào và Campuchia 116.690 ha), trực tiếp quản lý 81 đơn vị thành viên với tổng số 88.569 lao động.
Xuất phát từ tính đặc thù về đối tượng và điều kiện ngành sản xuất kinh doanh (SXKD) chính của Tập đoàn là đất đai, lao động gắn với địa phương nên hầu hết tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên đều trực thuộc cấp ủy địa phương nơi đơn vị trú đóng. Đảng bộ VRG đang trực tiếp quản lý 32 tổ chức Đảng với 1.065 đảng viên, trong đó có 15 Đảng bộ cơ sở, 17 Chi bộ cơ sở. Có 35 tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên trực thuộc cấp ủy địa phương với 10.589 đảng viên, trong đó có 86 Đảng bộ cơ sở, 38 Chi bộ cơ sở, 17 Đảng bộ bộ phận và 831 Chi bộ trực thuộc.
Vừa qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy VRG đã tổ chức phổ biến, triển khai, chỉ đạo thực hiện một cách có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối DNTW cũng như của Ban Tổ chức Trung ương đến từng đơn vị thành viên và tổ chức Đảng. Sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của BTV Đảng ủy đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ về công tác xây dựng, phát triển Đảng.
Đồng chí Võ Sỹ Lực cho biết, đối với các tổ chức Đảng của các đơn vị thành viên, không thuộc Tập đoàn, khó khăn gặp phải là không có sự thống nhất trong công tác quản lý chuyên môn và công tác Đảng. Qua đó, Đảng ủy Tập đoàn đã ký quy chế phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn giữa công tác quản lý chuyên môn và công tác Đảng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Sỹ Lực còn đưa ra kiến nghị với Quy định 173-QĐ/TW, nếu có sửa đổi, nên rút ngắn thời gian phấn đấu của người xin vào Đảng vi phạm chính sách KHHGĐ so với quy định hiện tại (60 tháng và 36 tháng đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người).
Đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đảng viên Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Công tác Đảng, phát triển Đảng viên của VRG được triển khai, thực hiện rất nghiêm túc, mang lại kết quả rất tốt. Những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đảng ủy VRG là hợp lý, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương sẽ xem xét, tham mưu sửa đổi các quy định cho phù hợp tình hình của đơn vị.
Đào Phong
 
.
.
.
.