.
.

VRG tổ chức tốt công tác kiểm tra giám sát hàng năm

Thứ Tư, 30/05/2018|16:58

Đó là đánh giá của đồng chí Phạm Quang Hiển - Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ NN & PTNT tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được tổ chức vừa qua.

Đại diện lãnh đạo Bộ NN & PTNT trao Bằng khen của Bộ NN & PTNT cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát năm 2017
Đại diện lãnh đạo Bộ NN & PTNT trao Bằng khen của Bộ NN & PTNT cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát năm 2017
Theo đồng chí Phạm Quang Hiển, năm qua, VRG đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm đó là đảm bảo sản xuất kinh doanh và triển khai CPH đồng thời công ty Mẹ và các công ty con. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng bên cạnh hai nhiệm vụ trọng tâm đó, VRG vẫn chú trọng và thực hiện rất tốt công tác kiểm tra giám sát.
Năm 2017, Tập đoàn tập trung mọi nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác cổ phần hóa Công ty Mẹ Tập đoàn đồng thời với 20 đơn vị thành viên và 4 đơn vị sự nghiệp theo đúng tiến độ do Bộ NN và PTNT yêu cầu. Trong đó các kiểm soát viên (KSV) Tập đoàn, Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn và Ban kiểm soát các công ty cổ phần, KSV các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước thuộc hệ thống KSV đều tham gia hầu hết các khâu công tác trong quá trình thực hiện CPH và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Năm 2018, KSV tiếp tục kiểm tra, giám sát tiến trình thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra, giám sát việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp theo Quyết định của Bộ NN và PTNT; giám sát tình hình tái cơ cấu và kiện toàn tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn; giám sát trình tự thủ tục và tiến độ CPH Công ty Mẹ và 24 đơn vị thành viên; giám sát việc thực hiện Điều lệ Tập đoàn, việc ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của HĐTV Tập đoàn…
Bên cạnh đó, Ban kiểm soát nội bộ tiếp tục tham gia thực hiện công tác củng cố và hoàn thiện Ban kiểm soát tại một số đơn vị thành viên của Tập đoàn là công ty cổ phần; phối hợp cùng KSV, Ban Tổ chức cán bộ thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban kiểm soát các đơn vị thành viên.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VRG Trần ngọc Thuận cho biết: Lãnh đạo Tập đoàn cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho hệ thống KSV hoạt động. Thời gian tới, vai trò, trách nhiệm hệ thống KSV phải được nâng cao, đặc biệt là phải duy trì mối quan hệ giữa KSV Tập đoàn và Ban kiểm soát các đơn vị thành viên, KSV Tập đoàn phải nắm được hoạt động của Ban kiểm soát các đơn vị thành viên.
Đồng chí Trần ngọc Thuận cũng yêu cầu, KSV phải được tham gia vào các cuộc họp lãnh đạo, họp giao ban Tổng giám đốc của Tập đoàn, của các công ty và cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thành viên phải hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho hệ thống KSV hoạt động.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2017; 5 tập thể và 7 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của VRG.
Đào Phong - Tùng Châu
 
.
.
.
.