.
.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Thứ Sáu, 12/04/2019|15:05

Vừa qua, tại TP.Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe). 

Đây là hai đơn vị đầu tiên đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đến làm việc trên cương vị Bí thư Đảng ủy Khối DNTW. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cho biết: Trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã phát huy tình thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đưa ra chủ trương đúng đắn, triển khai linh hoạt theo từng điều kiện khách quan cùng với nội lực được hình thành, tạo dựng qua nhiều năm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại buổi làm việc.

Tổng tài sản tăng đều qua các năm, từ 66.668 tỷ đồng vào năm 2015 và đến 31/12/2018 là 76.402 tỷ đồng, qua đó cho thấy quy mô tài sản của Tập đoàn ngày càng phát triển. Doanh thu qua các năm đều tăng, từ 16.893 tỷ đồng vào năm 2015, đến năm 2017 là 22.526 tỷ đồng, trong năm 2018 là 22.686 tỷ đồng tăng 3% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế tăng từ 2.570 tỷ đồng vào năm 2015 đến 31/12/2018 là 4.367 tỷ đồng. Nộp ngân sách từ 2.171 tỷ đồng vào năm 2015, đến 31/12/2018 đạt 2.650 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo đơn vị vượt qua khó khăn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, trọng tâm là Cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/6/2018; lãnh đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo sát tình hình thực tế, giải quyết ổn định việc làm và đời sống cho người lao động; xây dựng giải pháp giảm suất đầu tư, tiết giảm chi phí để đảm bảo có lợi nhuận, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại các vùng sâu vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bảo lũ, vùng biên giới gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước bạn Lào và Campuchia.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới về phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật, thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc, quy định công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, kịp thời thông qua hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin bằng hình thức trực tuyến, kết nối trực tiếp đường truyền với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để đảng viên và CNVC LĐ toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Năm 2019, Đảng ủy VRG tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa và ở Lào, Campuchia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn đang gặp phải, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao những thành tích Tập đoàn đã đạt được, đặc biệt là sự đóng góp của ngành Cao su trong việc góp phần làm thay đổi đời sống, tập quán của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng tích cực nhất.

Ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các thành viên Đoàn công tác tiếp thu, nghiên cứu kỹ lưỡng, có hướng dẫn cụ thể đơn vị đưa ra những giải pháp khắc phục, triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm, nỗ lực của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo các cấp và tập thể người lao động, chắc chắn Tập đoàn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển bền vững.

* Tại buổi làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của của đơn vị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý khó khăn, hạn chế, yếu kém và tăng cường các giải pháp để khắc phục những chỉ tiêu có khả năng không đạt so với nghị quyết Đại hội.

Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và nghiêm túc triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XII, đặc biệt là các nghị quyết liên quan đến doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng Đảng. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết tốt diễn biến tư tưởng, những yêu cầu, bức xúc chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; rà soát sắp xếp, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Đảng bộ. Nghiêm túc triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Đảng uỷ Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”. Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về lộ trình, minh bạch, công khai thông tin của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm trách nhiệm giải trình của người quản lý doanh nghiệp.

MT - PV

.
.
.
.