.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019

Thứ Tư, 22/05/2019|15:28

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vibataba) tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu chương trình bồi dưỡng các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019 theo Hướng dẫn số 40, 41, 42. 43. 44.45-HD/BTGTW ngày 1/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng hình thức trực tuyến tới 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP.HCM cho cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ.

PGS, TS Lê Xuân Bá - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.
PGS, TS Lê Xuân Bá - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.

Đến dự có PGS, TS Lê Xuân Bá - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, có các đồng chí: Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; Văn phòng Đảng ủy cùng đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS, TS Lê Xuân Bá - Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế “Tình hình hội nhập vào các Hiệp định Thương mại thế hệ mới của Việt Nam - Thời cơ và thách thức” và “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” gắn với việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Qua Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty Vinataba xác định, đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tổng công ty tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động thường xuyên nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại đơn vị.

Sau Hội nghị, thường trực Đảng ủy Tổng công ty Vinataba yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian nghiên cứu, trao đổi, làm cơ sở để việc triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị năm 2019 đến từng chi bộ, đảng viên tại các tổ chức đảng trực thuộc.

P.V

.
.
.
.