.
.

Đảng ủy VRG lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019

Thứ Năm, 11/07/2019|11:00

Đó là nhận định của đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) vừa được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG, cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy VRG tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia giữ gìn quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ).
Công tác Đảng được tăng cường, thường xuyên đổi mới, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Đảng bộ VRG tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Trần Công Kha - Phó Bí thư Đảng ủy VRG, cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu, với những đợt nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài… đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Tập đoàn. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn đã tập trung nghiên cứu, đánh giá và đề ra chủ trương, các giải pháp phù hợp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. 
Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau: khai thác được 86.746 tấn mủ cao su (đạt 27% so với KH năm 2019, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2018); tiêu thụ 129.300 tấn mủ cao su (đạt 33% so với KH năm 2019, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018); sản xuất được 493.000 m3 gỗ MDF (đạt 51% so với KH năm 2019, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2018); sản xuất được 846 triệu găng tay y tế (đạt 40% so với KH). Tổng doanh thu ước đạt 10.500 tỷ đồng (đạt 43% so với KH). Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.170 tỷ đồng (đạt 41% so với KH). Nộp ngân sách ước đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Nhất là kết quả tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập đoàn đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019.
“Đảng bộ VRG có vị trí đặc biệt quan trọng trong Khối DNTW. Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ VRG. Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, CBCNV Tập đoàn đã thực hiện tốt, toàn diện về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VRG thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, NLĐ, kịp thời động viên, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa công ty mẹ VRG” - đồng chí Phạm Tấn Công nhận định.
“Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới hết sức nặng nề. Ngành Cao su Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng là năm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Chính vì vậy, Đảng bộ VRG cần lưu ý 6 vấn đề. Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng phải quyết tâm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Thứ hai, tập trung toàn lực cho công tác chỉ đạo, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp (đã được đăng tải trên Báo Nhân Dân, Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối). Thứ ba, tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ các ban sau khi hợp nhất. Thứ tư, Đảng ủy VRG phải năng động, sáng tạo lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và SXKD. Thứ năm, tiếp tục thực hiện đổi mới doanh nghiệp theo Nghị quyết TW 5, khóa XII. Phải có tầm nhìn, chiến lược trong giai đoạn mới, thực hiện nền kinh tế số trong quản trị và cả sản xuất kinh doanh, nâng cao chuỗi giá trị để phát triển bền vững. Thứ sáu, tổ chức tốt các chuỗi sự kiện kỉ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam” - đồng chí Phạm Tấn Công nhấn mạnh.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại Hội nghị.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Ngọc Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG khẳng định, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Các công ty, đơn vị thành viên VRG đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động. Tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm những khoản đầu tư không cần thiết, tập trung nguồn lực cho sản xuất trực tiếp.
VRG sẽ phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đi sâu vào nội hàm, để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thể hiện vai trò của người đứng đầu đơn vị, các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Năm 2019, tập thể CBCNVC - LĐ Tập đoàn phát huy truyền thống, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chào mừng kỷ niệm 90 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam.
Trần Huỳnh - Đào Phong
 
.
.
.
.