.
.

Đảng bộ Cơ quan TCT Thuốc lá Việt Nam: Đoàn kết thống nhất, gương mẫu trách nhiệm, tư duy sáng tạo, hành động hiệu quả

Chủ Nhật, 16/02/2020|21:35

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội mở đầu cho Đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đến dự, có đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối - thành viên trong đoàn công tác.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, có các đồng chí: Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Toàn đảng bộ có 81 đảng viên, sinh hoạt tại 5 Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác phòng chống tham nhũng qua việc công khai minh bạch các quy chế chi tiêu nội bộ, quy định thực hành tiết kiệm chống lãng phí,…có phân công bộ phận theo dõi, giám sát và kiểm tra. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ việc kê khai và công khai tài sản của các đối tượng theo quy định. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tính đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện dấu hiệu lãng phí, tham nhũng.

Đồng chí Bùi Nhật Tiến - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc Vinataba báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội.
Đồng chí Bùi Nhật Tiến - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc Vinataba báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội.

Công tác quản lý tài chính và công tác kế toán tại Công ty mẹ và toàn Tổng công ty Vinataba luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, lành mạnh. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân 5,7%/năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm của toàn Tổng công ty đều đạt trên 15%.

Tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo) năm 2015 là 23,8 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 1,5%/năm. Nộp ngân sách năm 2015 là 8,7 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 7,1%/năm.

Thu nhập bình quân năm 2015 là 10,6 triệu đồng/người/tháng; năm 2019 là  18,1 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2019 là 14,2%/năm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ: “Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành; phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”. Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát, tiếp tục phát huy vị trí tổ chức cơ sở đảng nòng cốt của Đảng bộ Tổng công ty, thực sự là hạt nhân lãnh đạo trong Cơ quan Văn phòng Tổng công ty. Giữ vững đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phấn đấu là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu toàn Đảng bộ Tổng công ty Vinataba.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cán bộ, đảng viên cần công tâm, khách quan và sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, có khả năng quy tụ, là hạt nhân lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội cần lựa chọn những đồng chí xứng đáng để tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty được lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy, đồng chí đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng ủy Tổng công ty cần chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm để tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 3.

Đồng chí yêu cầu, đối với Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan, ngay sau khi kết thúc Đại hội, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, cần nhanh chóng xây dựng chương trình hàng năm và toàn khóa, phân công phân nhiệm rõ ràng, chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai toàn diện các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Đảng bộ Tổng công ty.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Nhân - Thành viên HĐTV được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

P.V
.
.
.
.