.
.

Đại hội Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Ba, 12/05/2020|16:40

Ngày 8/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống tổ chức Đại hội ần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng các thành viên trong Tổ công tác số 7.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, có các đồng chí: Hoàng Quốc Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Văn Nghiêm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Việt Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty và 94 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống.
Đồng chí Hoàng Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể CBCNV Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đồng chí Hoàng Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam cùng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng ủy Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã lãnh đạo đơn vị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Doanh thu tăng trưởng bình quân 2,7%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng trung bình 6,9%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết ĐH là tăng trưởng 5%), thu nhập bình quân của người lao động tăng 13%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết ĐH là 4%), thực hiện tốt chương trình tiết kiệm (số tiền tiết giảm được 21,8 tỷ đồng). Hàng năm, Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đều đạt trong sạch vững mạnh, chỉ tiêu tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt trên 60%/năm trở lên (vượt 10%/năm), chỉ tiêu đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, thực hiện vượt 5%/năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; nâng cao ý thức tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, đồng chí Hoàng Quốc Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Biểu dương tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn nhận định những hạn chế, tồn tại, đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tiếp tục xây dựng phương hướng giải pháp phù hợp đưa Công ty Giấy Tissue Sông Đuống vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 12 đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đại hội ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Giấy Tissue Sông Đuống nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội .
P.V
 
.
.
.
.