.
.

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4 của Tổng công ty Cao su Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025

Thứ Sáu, 05/06/2020|17:07

"Khen thưởng phải thực chất, hướng đến người lao động trực tiếp". Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 4 của Tổng công ty Cao su Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm của VRG được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 22 điểm cầu trên cả nước và Lào, Campuchia.

Tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới, có hiệu quả
 
Phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty (TCT) trong giai đoạn 2015 - 2020 được triển khai, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả gắn với tình hình thực tế tại đơn vị. Việc xây dựng các tiêu chí khen thưởng công bằng, kịp thời đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy NLĐ thi đua lao động. Điều đó đã đóng góp to lớn vào những kết quả nổi bật của TCT trong thời gian qua.
Phong trào thi đua yêu nước được TCT tổ chức thường xuyên, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời, sâu rộng gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước”…
 
Các phong trào thi đua qua các năm được TCT đổi mới về nội dung và đa dạng trong hình thức khen thưởng, nhờ đó có sức lan tỏa đến từng tổ sản xuất, phân xưởng, nhà máy. Trong 5 năm 2015 - 2019, TCT đã có 9 sáng kiến cấp Bộ, 278 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở, góp phần làm lợi cho đơn vị gần 14 tỉ đồng. Thông qua việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ năm 2015 đến năm 2019, TCT đã khai thác vượt 3.262 tấn mủ so với kế hoạch. Doanh thu đạt hơn 8.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.061 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 35,1%.

 

Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng bức trướng cho Tổng công ty
Đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng bức trướng cho Tổng công ty Cao su Đồng Nai.
Trong giai đoạn 2015 - 2019, TCT đã tổ chức phát động 25 đợt thi đua và khen thưởng với tổng kinh phí hơn 376 tỷ đồng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Đối với NLĐ trực tiếp, trong 5 năm qua TCT đã khen thưởng cho 1.594 lượt NLĐ, chiếm tỷ lệ 6%/tổng số NLĐ, hơn 70% cá nhân được khen thưởng là NLĐ trực tiếp.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Công tác thi đua khen thưởng chính là động lực cơ bản, tiền đề quan trọng để TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên hết, công tác này phải đi vào thực chất, chú trọng hướng tới NLĐ trực tiếp. Để phong trào thi đua lan tỏa, thực sự là động lực phát triển thì khen thưởng phải đúng người, đúng việc, tránh hình thức, cào bằng”.
Chú trọng nhân rộng gương điển hình tiên tiến
 
Không chỉ quan tâm đến công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và tổ chức đoàn thể TCT còn chú ý đến việc đánh giá kết quả, và khen thưởng đột xuất đối với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.
TCT đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua
Tổng công ty Cao su Đồng Nai đã đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua.
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến”, qua các phong trào thi đua, TCT đã phát hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình và vinh danh, nêu gương, nhân rộng điển hình trong toàn, toàn đơn vị ngành thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng.
 
Ngoài hình thức khen thưởng bằng tiền mặt, ban lãnh đạo TCT còn tạo điều kiện để những cá nhân điển hình, có năng lực được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bổ nhiệm các vị trí cao hơn. Tại Đại hội, 61 tập thể, cá nhân của TCT đã được nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, VRG và tỉnh Đồng Nai.
 
Trong giai đoạn 2020 - 2025, TCT tiếp tục phát động các phong trào thi đua, vận động NLĐ nêu cao tính chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống NLĐ. Đồng thời đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào hoạt động có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền với nội dung “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và NLĐ TCT phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu với phương châm “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm”.
Cùng ngày, TCT tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (2/6/1975 - 2/6/2020). Chặng đường 45 năm qua, dù bất cứ giai đoạn nào với những khó khăn, thuận lợi nào, TCT vẫn chủ động phát huy truyền thống ảnh dũng kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và cần cù sáng tạo, anh hùng trong lao động xây dựng đất nước, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ các cấp giao phó.
 Hà Khuê - Vũ Phong

 

.
.
.
.