.
.

Nỗ lực vượt khó, Vinataba nộp ngân sách trên 11 nghìn tỷ đồng năm 2020

Thứ Năm, 31/12/2020|18:13

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các vụ, ban, đơn vị các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bộ Công thương.

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, có các đồng chí: Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Hà Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm 2020, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết: Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức do dịch COVID-19, nhưng Đảng ủy Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kịp thời triển khai chỉ đạo cụ thể đến các cấp ủy trực thuộc. Đảng ủy Tổng Công ty đã kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Cụ thể, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức đại hội tại 22/22 đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định; tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, chỉ đạo các cấp ủy ban hành đầy đủ các văn bản trong và sau Đại hội từ quy chế làm việc của ban chấp hành, chương trình công tác toàn khóa; chương trình hành động thực hiện nghị quyết… Cũng trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 70 quần chúng ưu tú vào Đảng, tăng 16% so với chỉ tiêu đề ra…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện bài bản, nền nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp. Chú trọng triển khai có trách nhiệm và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với nội dung và phương thức được đổi mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu xót của các tổ chức đảng. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác tạo nguồn, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, phát huy vai trò, năng lực của cán bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện tốt và tăng 16% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kết nạp được 70/60 đảng viên mới so với kế hoạch); chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ có chuyển biến tích cực. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh, không ngừng chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị mang tính thiết thực, sáng tạo, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người vượt chỉ tiêu đã đề ra (đạt 17,9 triệu đồng/ người/tháng, tăng 2% so với kế hoạch). Đảng ủy Tổng Công ty đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành công trình đầu tư di dời Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, được Đảng ủy Khối vinh danh là 01 trong 07 công trình tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, mặc dù bị tác động nặng nề dịch bệnh COVID-19 do công tác xuất khẩu, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, thiếu nguyên, phụ liệu sản xuất, tuy nhiên Tổng Công ty vẫn đảm bảo ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh gần đạt kế hoạch. Trong đó, doanh thu ước đạt 23.507 tỷ đồng, bằng 97,5% so với kế hoạch; chỉ tiêu nộp ngân sách đạt 11.590 tỷ đồng, tăng 0,1% so với Nghị quyết đề ra; lợi nhuận sau thuế 605 tỷ đồng, bằng 100,8% so với kế hoạch…

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng Tổng Công ty vẫn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho hơn 7.756 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân cho người lao động ước đạt 17,9 triệu/người/tháng, tăng 2% so với kế hoạch và gần bằng cùng kỳ năm trước; thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ theo kế hoạch góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo với số tiền hơn 13,1 tỷ đồng…

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho đồng chí Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho đồng chí Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng Công ty và các công ty thành viên. Đồng chí khẳng định, năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi tập thể ban lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thành viên phải nỗ lực, quyết tâm hết sức hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cho rằng, năm 2021 dự báo tình hình khu vực, thế giới vẫn có những biến động khó lường; dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại; nền kinh tế nước ta bị thiệt hại lớn từ dịch bệnh… Do đó, đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị thành viên cùng toàn thể cán bộ công nhân viên cùng chung tay nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu mà Ủy ban đã giao. Tăng cường công tác phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế mức thấp nhất những tổn thất khi thị trường có biến động.

Tiếp tục công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng chiến lược về phát triển bền vững vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu. Chỉ đạo các đơn vị thành viên tìm các biện pháp, phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo khia thác tối đa hóa công suất thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và nâng cao hiệu quả đầu ta, tăng cường quản lý hàng tồn kho…

Các cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp
Các cá nhân trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh lưu ý, chủ động nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền các nội dung sửa đổi liên quan đến những cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà Tổng Công ty đang xử lý; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế, các quy định của pháp luật…Đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án như chương trình tổng thể đầu tư di đời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long…

Cùng với đó, xây dựng và hoàn thiện các quy định để nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, đồng bộ phục vụ công tác quản trị, kiểm tra, giám sát, điều hành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện rà soát, phân loại nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo, tuyển dụng, thực thi các giải pháp về lương, thưởng, thu nhập để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao…

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2019.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và chú trọng uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề của Đảng. Kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả chiến lược phát triển và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp; triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng
Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tặng Cờ Thi đua toàn diện cho các tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cho rằng: Dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới Tổng công ty sẽ tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá cũng như tái cơ cấu nội bộ, đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của Công ty mẹ - Tổng công ty. Mặt khác, Tổng công ty triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành. Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tiến hành đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động trong toàn Tổng công ty; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường pháp chế và quản trị rủi ro. Năm 2021 một trong những mục tiêu được Tổng công ty chú trọng là thực hiện tốt an sinh xã hội cũng như việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho đồng chí Hà Quang Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao tặng Cờ thi đua cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng; tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

P.V

.
.
.
.