.
.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đưa việc "học và làm theo Bác" trở thành công việc tự giác, thường xuyên

Thứ Ba, 23/03/2021|17:10

Ngày 22/4, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về phía Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có các đồng chí: Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực, thành viên HĐTV; Hà Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc; bí thư, phó bí thư, cán bộ thực hiện công tác Tuyên giáo của các chi/đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cho biết: Quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị với 6 nội dung lớn, toàn diện và sâu rộng, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các cơ sở đảng trực thuộc đã nghiêm túc, chủ động triển khai, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo các nội dung của Chỉ thị phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Không chỉ tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên và người lao động, vai trò của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền được khẳng định và thể hiện rõ nét qua việc trực tiếp chỉ đạo, quán triệt đồng thời vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong các kỳ sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy đảng trực thuộc. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghj.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy đảng cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tổng công ty, nghị quyết của cấp ủy và các chuyên đề sinh hoạt đảng thường kỳ, gắn chặt với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với các chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề mang tính đột phá tạo chuyển biến rõ nét ở Công ty mẹ - Tổng công ty cũng như các công ty thành viên; gắn với việc xây dựng và phát triển văn hóa Vinataba giàu truyền thống đoàn kết, thống nhất, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp.

Qua đó đã tạo sự chuyển biến đúng đắn về tư tưởng, nhận thức và hành động, để việc “học và làm theo Bác” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, tạo động lực phát triển để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động Vinataba không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua lao động sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của toàn Đảng bộ.

Đồng chí nhấn mạnh, trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Tổng công ty đã thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với trên 1.500 cán bộ, đảng viên, người lao động có nhiều thành tích được nhận các hình thức khen thưởng các cấp, trong đó có 81 tập thể và 93 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021… góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong cuộc sống, trở thành ý thức, hành động, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vinataba.

Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Tổng Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05; xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung mang tính cụ thể, thiết thực, có tính đột phá, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt để cán bộ, đảng viên và người lao động noi theo; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện cơ hội, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tiếp tục học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chuyên đề hằng năm có chất lượng, phù hợp với doanh nghiệp, đơn vị nhằm góp phần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Người đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, tổ chức đảng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động... Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”; kiên quyết chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Có cơ chế, chính sách, kịp thời động viên, khen thưởng, tôn vinh các gương điển hình người tốt, việc tốt tiêu biểu. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 - 2021.

Các tập thể có thành tích xuất sắc vinh dự nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 05, giai đoạn 2016 - 2021 vinh dự nhận Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

P.V

.
.
.
.