.
.

Vinataba tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng

Thứ Ba, 08/06/2021|18:45

Ngày 23/6/2010, theo Quyết định số 932/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Với mô hình công ty mẹ, công ty con, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, giai đoạn này đã ghi dấu những bước phát triển vượt bậc của Tổng công ty.

Tính đến nay, Tổng công ty đã thực hiện hoàn thành cơ bản đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 và sau 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức sắp xếp lại các công ty thuốc lá điếu, thoái vốn 10/18 khoản đầu tư, thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp.
 
Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả 3 khía cạnh: Mô hình tổ chức - quản trị - nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp tổng công ty lẫn nhóm các công ty con.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Hồ Lê Nghĩa đã trao tặng Quỹ số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Hồ Lê Nghĩa đã trao tặng Quỹ số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Năm 2021 là năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025) và cũng là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ (2020-2025). Nhìn lại kết quả 5 năm qua (2015-2020), Vinataba đã đạt được nhiều bước tiến lớn, tạo đòn bẩy phát triển cho giai đoạn mới. Vinataba ghi nhận những thành tựu quan trọng. Vinataba đã thực hiện rất thành công việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, điển hình là mức lợi nhuận thoái vốn từ Bánh kẹo Hải Hà là 306 tỷ đồng và từ Bánh kẹo Hữu Nghị là 240 tỷ đồng.
 
Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân trong toàn Vinataba tăng từ gần 11 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên 18 triệu đồng/người/tháng năm 2020.
 
Chất lượng phát triển của Tổng công ty còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Vinataba xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay.
 
Theo Tổng Giám đốc Vinataba Hà Quang Hòa, với sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan quản lý và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Vinataba luôn chú trọng chỉ đạo đến từng đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống và việc làm người lao động trong bối cảnh khó khăn.
 
Không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách, Vinataba còn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2015-2020, Vinataba đã nhận phụng dưỡng nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng hơn 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương; thực hiện các chương trình hỗ trợ xây bệnh viện cho trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, quỹ chất độc màu da cam, ủng hộ quân và dân đảo Trường Sa, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam, hỗ trợ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”.
 
Trong suốt hành trình 36 năm phát triển, Vinataba đã vinh dự đón nhận nhiều hình thức khen thưởng như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và rất nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những nỗ lực mà biết bao thế hệ người lao động Vinataba đã cống hiến. Những thành quả đạt được là sự khẳng định đáng tự hào của Vinataba, ghi thêm những mốc son mới trên mỗi hành trình phát triển, đồng thời xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng lớn mạnh.
 
Trong giai đoạn tới (2021-2025), Vinataba xác định đẩy mạnh phát triển Tổng công ty theo chiều sâu, giá trị gia tăng cao, đa sở hữu, tăng cường xuất khẩu… để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của ngành thuốc lá Việt Nam. Cụ thể, Vinataba sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng. Một là tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển. Việc này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con.
 
Hai là đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình sau cổ phần hóa.
 
Tổng công ty cũng sẽ nhận diện nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của các vùng thị trường để phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu mạnh, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc phát triển sản phẩm mới của toàn hệ thống, tránh lãng phí các nguồn lực; đồng thời có kế hoạch đầu tư mạnh hơn về vật lực và nhân lực trình độ cao cho công tác nghiên cứu phát triển và thị trường.
 
Linh Đan (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.