.
.

Đảng uỷ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ Sáu, 30/12/2022|09:42

Ngày 30/12, tại TP.HCM, Đảng uỷ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, còn có đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo cấp Vụ các ban Đảng Trung ương.

Về phía Đảng uỷ Tập đoàn, có đồng chí Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; bí thư, phó bí thư; cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong những năm gần đây, tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ cao su thường xuyên biến động, tình hình thời tiết thất thường, chi phí sản xuất tăng cao, lao động thiếu ổn định và đặc biệt là chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế trong nước và thế giới, đã ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm 2022 đề ra. 

Đảng uỷ đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Tập đoàn cũng luôn quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, truyền thống của Tập đoàn, của Ngành cao su… giúp người lao động thêm yêu, thêm gắn bó với tập đoàn.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thứ 3 từ trái sang) và ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao tặng Lao động hạng nhì và ba cho 4 cá nhân
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Chủ tịch Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Hạng Ba cho 4 cá nhân.

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tổ chức, cán bộ trong Đảng bộ Tập đoàn. Tích cực xây dựng và hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức Đảng bộ toàn Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm, chú trọng. Tập trung rà soát, sửa đổi các quy định về công tác cán bộ, quy chế làm việc của cấp ủy. Trong năm, Đảng bộ kết nạp được 58 đảng viên, vượt 16% so với Nghị quyết công tác năm.

Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Triển khai hiệu quả Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ đạo Công đoàn Cao su Việt Nam chăm lo tốt cho người lao động nhân dịp các ngày lễ, ngày thành lập ngành, đơn vị. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong năm 2022, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với các phương án, giải pháp phù hợp đặc điểm tình hình, năng lực của đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước đều đạt và vượt. Doanh thu ước đạt 28.360 tỷ đồng bằng 100,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.020 tỷ đồng bằng 102,4% kế hoạch năm; nộp nhân sách nhà nước công ty mẹ dự kiến đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm. Thu nhập người lao động 7,7 triệu đồng/người/tháng. 

Công tác nông nghiệp là một trong trong những kết quả nổi bật nhất trong năm 2022 của VRG. Tập đoàn được giao sản lượng khai thác 403.999 tấn, tính đến ngày 15/12, VRG đã hoàn thành chỉ tiêu này và về trước kế hoạch 16 ngày. Sản lượng cao su khai thác đạt 429.852 tấn (đạt 106%), cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước; tiêu thụ đạt 501.322 tấn (đạt 100%); thu mua đạt 80.150 tấn (đạt 100%).

Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.
Các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã chủ động xây dựng, bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả hoặc có hiệu quả không cao, các doanh nghiệp không cần nắm giữ, xây dựng lộ trình thoái vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả để tập trung đầu tư vào những lĩnh vực Tập đoàn có lợi thế về lâu dài; rà soát sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho hơn 80.000 người lao động ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng uỷ Tập đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng uỷ VRG cần chủ động xây dựng các giải pháp để từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo.

Đồng chí đề nghị, năm 2023, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối. Tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với việc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị hoạt động hiệu quả, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tập trung triển khai thực hiện Đề án mô hình đảng bộ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ; triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo quy định. 

Các cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Các cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài; kịp thời xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; nghiêm minh trong xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm gắn với thực hiện chủ trương bố trí cán bộ sau kỷ luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ xây dựng và đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động một cách thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh năm 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời với môi trường kinh doanh thay đổi; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tập trung xây dựng nguồn lực chất lượng cao, trong đó trọng tâm xây dựng bộ máy tinh gọn chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng và tham gia ứng dụng công cuộc chuyển đổi số, cuộc cách mạng 4.0 trong quản lý điều hành.

Ngay sau Hội nghị, căn cứ Nghị quyết công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần cụ thể bằng các văn bản, chỉ đạo điều hành để triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ năm 2023 trong toàn Tập đoàn.

Tại Hội nghị, 4 cá nhân đã nhận thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; 12 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam và 2 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo. Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022. VRG tặng Cờ thi đua cho 29 tập thể và Bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

P.V

 
.
.
.
.