.
.

VPI ký kết Thỏa thuận hợp tác với Repsol S.A.

Thứ Năm, 02/03/2017|17:05

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với Repsol S.A. (Tây Ban Nha). TS. Nguyễn Anh Đức - Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam và ông Santiago Quesada Garmendia - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thăm dò và Khai thác thuộc Repsol S.A. đã đại diện hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác quan trọng này.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quỳnh Lâm chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VPI và Repsol S.A.
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Quỳnh Lâm chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VPI và Repsol S.A.

Theo đó, VPI và Repsol sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau như: nghiên cứu phương án tận thăm dò, đánh giá lựa chọn vị trí giếng khoan, thiết kế hoàn thiện giếng, hệ thống thu gom xử lý, các giải pháp khai thác, chống ăn mòn công trình biển, tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm, các dịch vụ phòng thí nghiệm cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài Việt Nam, đào tạo nghiên cứu sinh, cao học, chuyên gia và đào tạo thực hành…

Với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác này, Repsol mong muốn triển khai năng lực công nghệ và thiết lập các dự án hợp tác chung với VPI nhằm phát triển các giải pháp kỹ thuật mới. Trong khi đó, VPI mong muốn nâng cao năng lực điều hành và công nghệ thông qua việc triển khai các công nghệ tiên tiến; tăng cường hợp tác quốc tế thông qua việc thực hiện các dự án nghiên cứu chung, liên doanh, liên kết thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật dầu khí để tiếp nhận, chuyển giao các công nghệ mới.

Cùng ngày, Viện Dầu khí Việt Nam đã làm việc với đoàn công tác của Repsol S.A. để giới thiệu năng lực, trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể mà 2 bên có thế mạnh.

P.V

.
.
.
.