.
.

PVFCCo sẽ cung cấp 350 ngàn tấn phân bón trong quý II/2017

Thứ Ba, 25/04/2017|15:39

Ngày 20/04/2017, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, chia cổ tức 2016 là 30% bằng tiền mặt; kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2017 với mức doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 991 tỷ đồng và tỷ lệ trả cổ tức 20% mệnh giá cổ phiếu.

Trong quý I/2017, Nhà máy Đạm Phú Mỹ vận hành tối đa công suất, kinh doanh phân bón đạt kết quả khả quan, kịp thời cung ứng nhu cầu phân bón vụ Đông Xuân/mùa khô tại các vùng miền trọng điểm trên cả nước. Sản lượng sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong quý I/2017 đạt 226 ngàn tấn, vượt 9% kế hoạch quý và đạt 29% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2016. Sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón của PVFCCo trong quý I , vượt 4% kế hoạch quý, đạt gần 290 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng Đạm Phú Mỹ tiêu thụ được 192 nghìn tấn;  sản lượng kinh doanh NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ… tăng mạnh, đạt hơn 95 nghìn tấn, vượt 27% kế hoạch quý và đạt 31% kế hoạch năm, tăng 53% so với cùng kỳ 2016.

Tổng doanh thu trong quý I/2017 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch quý, đạt 26% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế là 275 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm và vượt 10% kế hoạch quý.

Trong thời gian tới, khi bước vào cao điểm vụ Hè Thu/mùa mưa, PVFCCo sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn hàng ra thị trường, với sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phân bón trong quý II/2017 khoảng gần 350 ngàn tấn, đồng thời, tăng cường điều phối sản lượng cung ứng hàng giữa các vùng miền nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của các mặt hàng.

Được biết, tháng 3/2017, PVFCCo đã hoàn thành lắp đặt các thiết bị chính và dự kiến sẽ chạy thử xưởng NH3 (nâng công suất thêm 90.000 tấn/năm) và Nhà máy NPK Phú Mỹ (công suất 250.000 tấn/năm) vào quý III/2017.

P.V

.
.
.
.