.
.

Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Thứ Bảy, 20/05/2017|23:19

Hòa trong không khí tưng bừng cả nước Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2017), ngày 19/5/2017, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 - 25/5/2017).

Tới dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối DNTW; các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn TKV; Đảng bộ Than Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh, Đoàn thanh niên Cơ quan Tập đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Trong 10 năm qua (2007 - 2017), việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá cả biến động, thiên tai diễn biến khó lường, khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, các loại thuế/phí tăng cao. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước tại Tập đoàn, đảm bảo việc làm cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế đất nước.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ
Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Với chức năng, nhiệm vụ được giao là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ toàn Tập đoàn; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ và phối hợp lãnh đạo xây dựng các cơ sở đảng trong toàn Tập đoàn trong sạch vững mạnh. Khi mới thành lập, Đảng bộ Tập đoàn có 11 chi, đảng bộ và 2.200 đảng viên trong cơ cấu Công ty mẹ - Tập đoàn được tách ra từ Đảng bộ Than Quảng Ninh, bao gồm Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tập đoàn và các Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn. Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn có 28 chi, đảng bộ trực thuộc với 5.197 đảng viên.

Với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm" Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với vai trò doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tập đoàn đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước, dành một phần xuất khẩu hợp lý để tạo nguồn lực đầu tư phát triển các dự án điện, alumin theo chỉ đạo của Chính phủ. Nếu năm 2007, nộp ngân sách Nhà nước mới đạt trên 3.200 tỷ đồng thì năm 2016 đã tăng lên trên 13.500 tỷ đồng. Năng lực sản xuất được nâng lên một bước: tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2016 tăng gấp 2,85 lần so với năm 2007 và vốn chủ sở hữu tăng gấp 3,52 lần so với năm 2007. Bên cạnh sản xuất than, các ngành sản xuất: khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp và sản xuất kinh doanh khác đều phát triển mạnh mẽ.

Trao Kỷ niệm chương cho các đảng viên vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Trao Kỷ niệm chương cho các đảng viên vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu đơn vị; chăm lo lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; chú trọng công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; phát huy vai trò của các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Đảng bộ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII).

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh và các Đảng ủy cấp trên cơ sở khác trong việc lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Vì thế các tổ chức Đảng trong Tập đoàn đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn Tập đoàn; góp phần ổn định chính trị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những kết quả đạt được trong 10 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn cũng như đã và đang kế thừa, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của đội ngũ công nhân mỏ, của các thế hệ cha anh đi trước trong ngành Than Việt Nam, đã lãnh đạo xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành một Tập đoàn kinh tế chủ lực, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của đất nước cả về quy mô doanh thu, nộp ngân sách, an sinh xã hội và là một Tập đoàn công nghiệp đầu ngành về khoa học công nghệ trong lĩnh vực khai thác than - khoáng sản - luyện kim của đất nước, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã xúc động nhắc lại lời Bác Hồ đã dạy: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân, cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, phải có đầy đủ ý thức làm chủ nước nhà; làm chủ xí nghiệp, vượt mọi khó khăn, nhằm vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.

Thay mặt cán bộ, đảng viên, công nhân - NLĐ Tập đoàn, đồng chí Lê Minh Chuẩn hứa nguyện giữ vững niềm tin yêu đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, kế thừa xứng đáng và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đội ngũ công nhân mỏ; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết đồng thuận, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: “Đẩy mạnh ngành Than trở thành một ngành kinh tế gương mẫu”.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Kỷ niệm chương cho các đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã có đóng góp vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam; Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, giai đoạn 2007 - 2017.

P.V

.
.
.
.