.
.

Lao động sáng tạo - động lực để người lao động Dầu khí vượt mọi khó khăn

Thứ Bảy, 24/06/2017|23:57

Ngày 23/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Tổng kết phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” trong CNVC-LĐ, giai đoạn 2012 - 2017 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân người lao động dầu khí có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động, có nhiều sáng kiến, sáng chế, đề tài khoa học mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển bền vững ngành Dầu khí. 

Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Vũ Trường Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc PVN; Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn DKVN cùng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, TLĐ LĐVN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc PVN và các tập thể, CNVC-LĐ ngành Dầu khí được tôn vinh.

Không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một Tập đoàn kinh tế - kỹ thuật chủ lực của đất nước, trải qua hơn 55 năm truyền thống, hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, luôn khẳng định vai trò đầu tàu của nền kinh tế, đóng góp quan trong trọng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong nhiều năm qua. Giai đoạn 2012-2017 là giai đoạn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phải đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, giá dầu giảm mạnh từ cuối năm 2014 đến nay, cùng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, đã có ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của người lao động Dầu khí. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, người lao động toàn Tập đoàn đã ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực, trong đó phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo (LĐST) được quan tâm hàng đầu, tạo động lực để mỗi người lao động Dầu khí vượt mọi khó khăn thử thách, tìm mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Những kết quả đạt được của PVN thời gian qua, trong đó có vai trò đóng góp của tổ chức Công đoàn các cấp, cùng hơn 60 ngàn CNVC-LĐ trong Tập đoàn, tổ chức Công đoàn các cấp đã luôn sát cánh cùng người lao động và Tập đoàn, động viên khích lệ người lao động luôn giữ vững bản lĩnh tinh thần của những người đi tìm lửa, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động, với phương châm hướng tới những mục tiêu hoạt động thiết thực nhất vì sự phát triển của Tập đoàn, vì sự ổn định việc làm, đời sống của người lao động.

Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường tặng Chứng nhận cho các tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.
Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường tặng Chứng nhận cho các tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.

Từ năm 1996 đến nay, phong trào thi đua Lao động sáng tạo (LĐST) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được đông đảo cán bộ và người lao động ngành dầu khí tích cực hưởng ứng. Qua đó, căn cứ điều kiện thực tiễn hoạt động và mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ, xây dựng mục tiêu, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, CNVC-LĐ với nhiều hình thức và biện pháp cụ thể.

Trong 5 năm qua (2012-2017), Công đoàn DKVN đã cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo định hướng phong trào thi đua, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của Tập đoàn, từng đơn vị, từng công trình, dự án phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn DKVN và phong trào LĐST của tổ chức Công đoàn. Cụ thể, hàng năm phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua trên các dự án công trình trọng điểm của Tập đoàn, chỉ đạo và tổ chức Hội thi tay nghề ngành Dầu khí (từ 2009, 2 năm/lần), Hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm,… Từ các phong trào thi đua đã tổ chức, Công đoàn, đội ngũ CNVC-LĐ hưởng ứng tích cực, rộng khắp trong Tập đoàn.

Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tác dụng của các phong trào thi đua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, muốn yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua yêu nước là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên liên tục hàng ngày”. Với truyền thống trong nhiều năm qua, phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn của tổ chức Công đoàn DKVN ngày càng được đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn.

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quỳnh Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua phong trào thi đua LĐST đã xuất hiện hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng chục ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác mà không thể tính ra giá trị bằng tiền. Các đơn vị trong toàn Tập đoàn luôn duy trì tích cực hưởng ứng phong trào LĐST bằng nhiều hình thức, biện pháp như: đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhiều đơn vị duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” và cụ thể hoá phù hợp với nhiệm vụ, chuyên đề, bằng những khẩu hiệu hành động quyết tâm như “lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn”, “chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp”. Tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo luôn gắn với việc đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên dương khen thưởng, động viên kịp thời người lao động, bên cạnh đó có những chính sách thiết thực hỗ trợ Công đoàn cơ sở, người lao động để khuyến khích, khích lệ các đơn vị cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong CNVC-LĐ, từ đó đã tạo được động lực mạnh mẽ trong CNVC-LĐ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, thành tích thi đua lao động sáng tạo trong những năm qua của tập thể, cá nhân là niềm tự hào lớn của đơn vị, của Tập đoàn, đồng thời cũng khẳng định trí tuệ, giá trị văn hóa Dầu khí, điển hình trong việc tổ chức và kết quả của phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Tập đoàn là các đơn vị VSP, BSR, PVGas, PVEP, PTSC, PVFCCo, PVCFC, PVD...

Bằng sự nỗ lực của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, người lao động, qua 5 năm phong trào thi đua lao động sáng tạo (2012-2017), đã có gần 2.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận áp dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực: Tìm kiếm thăm dò - khai thác Dầu khí; Hóa - Chế biến dầu khí; Nhiệt và cơ khí chế tạo; Công nghệ thông tin - tự động hóa - điện tử,... với tổng giá trị làm lợi ước tính hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Trong đó có 61 đề tài, sáng kiến, giải pháp được quyết định công nhận cấp Tập đoàn, có 1.764 đề tài sáng kiến, giải pháp cấp đơn vị công nhận; có 178 cá nhân được tặng Bằng và huy hiệu LĐST của Tổng Liên đoàn LĐVN; Công đoàn DKVN khen thưởng 68 tác giả, đồng tác giả được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn, có nhiều cá nhân được Công đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét tặng Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo trong năm 2017, nhiều cá nhân được cấp bằng sáng kiến sáng chế cấp đơn vị và các hình thức công nhận khen thưởng khác của các đơn vị trong Tập đoàn.

Qua hơn 20 năm thực hiện và đã triển khai 2 đợt tổng kết phong trào, đã có hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được trao tặng các giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Vinh quang Việt Nam, Giải thưởng Trí tuệ lao động Việt Nam. Nhiều cá nhân đã trưởng thành và giữ các vị trí cán bộ chủ chốt tại các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sáng kiến sáng chế - chìa khoá để nâng cao năng suất lao động

Là một trong những Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu của Việt Nam, hoạt động trong ngành công nghiệp phức hợp/đa ngành, chứa đựng nhiều rủi ro, luôn đòi hỏi vốn đầu tư lớn và công nghệ kỹ thuật cao và mang tính toàn cầu, PVN đã xác định khoa học - công nghệ là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững theo chiều sâu; luôn quan tâm đầu tư cho KHCN và chú trọng đến phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Năm 2012, PVN đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến sáng chế đồng thời thường xuyên có các biện pháp cụ thể, thiết thực động viên, khuyến khích người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại các đơn vị thành viên.

Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan báo cáo tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CBCNV-LĐ PVN giai đoạn 2012-2017.
Chủ tịch Công đoàn DKVN Nghiêm Thùy Lan báo cáo tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo trong CBCNV-LĐ PVN giai đoạn 2012-2017.

Hiện nay, PVN đã xây dựng đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác - xử lý - chế biến - phân phối sản phẩm - dịch vụ dầu khí và KHCN được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN. Đây chính là cơ hội, là tiền đề cho công tác NCKH, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu trên mọi lĩnh vực, nhằm phục vụ cho toàn bộ chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Thực tiễn hoạt động NCKH, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của PVN trong những năm qua cho thấy, các giải pháp, sáng kiến đã góp phần giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tiễn quan trọng như: Sử dụng chất lỏng làm kín polymer hoá dưới tác động chênh lệch áp suất để khắc phục sự cố rò rỉ cơ cấu quay truyền tải nước và dầu khai thác trên tàu Thái Bình-VN FPSO; Giải pháp công nghệ và kỹ thuật nhằm đưa các giếng từ tầng sản phẩm "E Sequence" thuộc mỏ STN vào khai thác sớm của CLJOC; Ứng dụng công nghệ ly tâm để tách nước trong dầu nặng tại Lô 67, Cộng hòa Peru; Nâng cấp bơm vận chuyển dầu thô Sulzer bằng cách thay đổi vật liệu một số chi tiết và phun phủ bằng phương pháp HVOF để phục hồi khả năng làm việc và giảm chi phí vận hành của VSP; Giải pháp loại bỏ tạp chất cặn rắn trong dầu thô tại phân xưởng CDU nhằm giảm hàm lượng kim loại sắt và canxi trong nguyên liệu của phân xưởng RFCC và Giải pháp giảm nhiệt độ tường lò, giảm nhiệt độ khí thải và tiết kiệm nhiên liệu cho lò gia nhiệt H-1101 tại phân xưởng chưng cất dầu thô CDU của Nhà máy lọc dầu Dung Quất,… đó là một số sáng kiến điển hình mang lại số tiền làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) và trong bối cảnh giá dầu thô luôn duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, vai trò sáng tạo đổi mới trong hoạt động sản xuất ngày càng được coi trọng và là vấn đề cốt lõi xuyên suốt của toàn ngành Dầu khí. Với quan điểm “sáng kiến sáng chế là chìa khoá để nâng cáo năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công Chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, PVN đã và đang liên tục nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, liên tục phát huy sáng kiến, làm chủ và cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa vận hành, tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, các hoạt động SKSC cần được triển khai trên cơ sở phát huy nội lực, kết hợp chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu với nhà sản xuất, gắn kết nghiên cứu - đào tạo - sản xuất, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo thành sức mạnh tổng hợp và nâng cao sức cạnh tranh, không chỉ đáp ứng về bề rộng mà còn phải cả chiều sâu, sớm đạt được trình độ tiên tiến trong khu vực trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về thi đua lao động sáng tạo.
Các đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về thi đua lao động sáng tạo.

Phát biểu tại lễ tổng kết, dẫn lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 69 năm, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh đến ý nghĩa, hiệu quả của phong trào thi đua LĐST trong CNVCLĐ của Tập đoàn Dầu khí VN (DKVN), đồng thời khẳng định CĐ DKVN hoàn thành xuất sắc trong việc tổ chức, phát động, duy trì phong trào thi đua trong hơn 6 vạn CNVCLĐ.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng yêu cầu, trước những thách thức mới, cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị cần nâng cao hơn nữa vai trò, tạo mọi điều kiện cho phong trào thi đua LĐST phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh trong toàn CNVCLĐ; CĐ DKVN cần tiếp tục tổ chức phong trào thi đua mà nòng cốt là LĐST để đáp ứng yêu cầu mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Theo TS. Nguyễn Quỳnh Lâm - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KHCN, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến PVN cho biết: Công tác sáng kiến, sáng chế của ngành tuy đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần vào thành tích chung của Tập đoàn song thực sự chưa đảm đương tốt vai trò vốn có của nó và chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình mới.

Để công tác sáng kiến, sáng chế đi vào hoạt động hàng ngày và ý thức của bản thân mỗi người lao động, công tác quản lý các hoạt động sáng kiến sáng chế trong thời gian tới, PVN tập trung kiện toàn lại công tác tổ chức và  quản lý sáng kiến, sáng chế trong toàn ngành từ Tập đoàn DKVN đến các đơn vị cơ sở, trong đó tăng cường phổ biến quy chế quản lý sáng kiến sáng chế, phổ biến các sáng kiến đã được công nhận trên nhiều kênh thông tin thân thiện với người lao động; đổi mới công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục thẩm định xét duyệt công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn, tạo thuận tiện tối đa cho nhóm tác giả và đơn vị; tăng cường công tác thẩm định, đặc biệt thẩm định về hiệu quả kinh tế lợi ích các sáng kiến mang lại, làm cơ sở trả thù lao thích đáng cho các tác giả. Đưa công tác quản lý sáng kiến, sáng chế vào nề nếp, phát động thi đua, định kỳ sơ kết tổng kết (hàng năm, 2 năm và 5 năm); phối/kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới với hoạt động sáng kiến sáng chế. 

Trong 5 năm (2012 – 2017)  thi đua LĐST của Tập đoàn DK VN, có 2 công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN (gồm: "Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam" và "Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với điều kiện Việt Nam"; 1 giải thưởng Nhà nước; Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 12 cá nhân; Tập đoàn DK VN tặng Giải thưởng KHCN DK đợt đầu cho 12 công trình, tặng Bằng khen cho 8 cá nhân; CĐ DKVN tặng cờ thi đua cho 6 CĐCS và Bằng khen cho 21 cá nhân; Đoàn thanh niên Tập đoàn khen thưởng 12 đoàn viên thanh niên.

Kiều Vân

.
.
.
.