.
.

PVN: Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 11,0 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm 2017

Thứ Sáu, 09/06/2017|15:14

Ngày 8/6, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 5 và 5 tháng năm 2017.

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn 5 tháng đều hoàn thành vượt mức từ 8-16% so với kế hoạch. Công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường. Trong đó, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra; có 01 phát hiện dầu khí mới. PVN đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Công nhân làm việc trên giàn khoan khai thác mỏ Đại Hùng
Công nhân làm việc trên giàn khoan khai thác mỏ Đại Hùng

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5 đạt 2,25 triệu tấn (vượt 10,4% so với kế hoạch Chính phủ giao), tính chung 5 tháng đầu năm đạt 11,0 triệu tấn (vượt 7,7% so với kế hoạch 5 tháng Chính phủ giao) và bằng 46,2% kế hoạch năm, cụ thể: Sản lượng khai thác dầu tháng 5 đạt 1,34 triệu tấn, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 6,62 triệu tấn và bằng 46,6% kế hoạch năm 2017 (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,80 triệu tấn, ở nước ngoài đạt 0,82 triệu tấn).

Sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,90 tỷ m3, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ m3 và bằng 45,6% kế hoạch năm 2017.  Sản xuất điện tháng 5 đạt 1,94 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,24 tỷ kWh và bằng 46,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm tháng 5 đạt 155,6 nghìn tấn, tính chung 5 tháng đạt 764,4 nghìn tấn và bằng 50,3% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 530,3 nghìn tấn, tính chung 5 tháng đạt 2,80 triệu tấn, bằng 41,2% kế hoạch năm.    

5 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch và bằng 47% kế hoạch năm, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng.

Trong những tháng còn lại năm 2017, PVN quyết tâm, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2017 Chính phủ đã giao cho Tập đoàn.

P.V

.
.
.
.