.
.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam

Thứ Năm, 28/09/2017|08:47

Ngày 26/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tổng công ty (26/9/2007 – 26/9/2017). Tới dự có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng công ty qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng doanh nghiệp.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; ngày 26/9/2007, Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Quyết định số 276 – QĐ/TW lập Đảng bộ Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Tổng công ty đã trải qua 2 kỳ Đại hội. khi mới thành lập, Đảng bộ có 31 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 887 đảng viên. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 38 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 15 chi bộ cơ sở, 10 chi bộ trực thuộc với 838 đảng viên.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 2007 – 2017, trong bối cảnh tình hình thị trường thép trong nước và thế giới  diễn biến phức tạp, khó lường; sức ép về thị trường và sự cạnh trnah về giá, về thị phần ngày càng gay gắt, quyết liệt giữa thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu;  Đảng bộ Tổng công ty đã bám sát thực tiễn, các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác: sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Chú trọng tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng thông qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh việc ban hành nghị quyết công tác hằng năm, kết luận sau các phiên họp thường kỳ hằng tháng của Ban Thường vụ, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 4 nghị quyết, 2 kết luận chuyên đề, 21 chỉ thị, 23 chương trình hành động quan trọng với nhiều giải pháp quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Đặc biệt, với việc ban hành và triển khai thực hiện tốt Kết luận về “Những giải pháp cấp bách nhằm giúp Công ty mẹ - Tổng công ty vượt qua khó khăn trong năm 2014” với nhiều giải pháp mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban Thường vụ Tổng công ty, là một trong những nhân tố quyết định giúp Tổng công ty vượt qua khó khăn. Từ đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ ở năm 2012, 2013 với số lỗ lũy kế là 854 tỷ đồng; sang năm 2014, Công ty mẹ đã có lãi 84 tỷ đồng và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở những năm tiếp theo.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng.

Do công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đúng, trúng, sát với tình hình thực tiễn nên đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng sản lượng sản xuất của toàn hệ thống Tổng công ty giai đoạn 2007 – 2017 là 14.860.621 tấn phôi thép (tăng trưởng bình quân 12,7%/năm); 29.082.212 tấn thép cán các loại (tăng trưởng bình quân 5,8%/năm). Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đời sống của người lao động được cải thiện rõ rệt. Tổng công ty đã thực hiện tốt sứ mệnh là lực lượng nòng cốt, công cụ hỗ trợ đắc lực để nhà nước điều tiết, bình ổn thị trưởng thép trong nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được triển khai tích cực, năm 2011 Tổng công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa. Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty đã xây dựng Chiến lược phát triển, Đề án tái cơ cấu Tổng công ty theo từng giai đoạn cụ thể, được Bộ Công Thương phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong giai đoạn 2011 – 2015, việc thực hiện tái c cấu Tổng công ty tập trung chủ yếu vào Công ty mẹ. Việc thoái vốn của Tổng công ty tại các đơn vị được triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với xã hội, luôn đi đầu thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ và công tác an sinh xã hội, với tổng kinh phí dành cho lĩnh vực này trong giai đoạn 2007 – 2017 là 182,486 tỷ đồng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, coi trọng và đổi mới về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì theo đúng quy định. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đúng mục tiêu, quan điểm của Đảng. Đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn nên thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kỹ năng trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam. Đồng chí khẳng định, 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, Tổng công ty đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, doanh thu có tăng trưởng cao; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh cùng với tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đảng bộ Tổng công ty sau 10 năm xây dựng và phát triển đã ngày càng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn. Tuy nhiên, trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển. Điều này đòi hỏi Đảng bộ phải kiên trì thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đưa Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiếp tục có bước phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cho 10 đồng chí; Đảng ủy Tổng công ty khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

P.V 

.
.
.
.