.
.

PVN thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017

Thứ Năm, 05/10/2017|14:54

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 9/2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 1,3- 24% kế hoạch tháng. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 22% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) cả nước 9 tháng đầu năm.

Công nhân PVGas vận hành an toàn nhà máy khí
Công nhân PVGas vận hành an toàn nhà máy khí

Trong 9 tháng năm 2017, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 19,01 triệu tấn, bằng 73,6% kế hoạch năm, trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch và bằng 77,0% kế hoạch năm (khai thác dầu ở trong nước đạt 10,25 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch; ở nước ngoài ước đạt 1,46 triệu tấn, vượt 1,4% kế hoạch).

Sản lượng khai thác khí đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch và bằng 87,1% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch và bằng 65,6% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, PVN tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ. Đồng thời tăng cường kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; tiếp tục xử lý một số dự án chưa hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương và chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

P.V

.
.
.
.