.
.

PVN và PVEP ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02

Thứ Hai, 09/10/2017|16:43

Ngày 9/10/2017, tại TP. HCM đã diễn ra lễ ký Hợp đồng thuê điều hành Hợp đồng Dầu khí Lô 01&02 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Sau khi PVN tiếp nhận lại tài sản và hoạt động dầu khí của Lô 01&02 đã giao cho PVEP - đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí chủ động thành lập ngay Ban điều hành dự án Lô 01&02 cùng những nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tốt nhất để đảm bảo công tác quản lý, vận hành khai thác mỏ liên tục trong lúc chờ các thủ tục pháp lý được hoàn thiện.

PVN và PVEP ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02
PVN và PVEP ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí Lô 01&02

Bằng ý thức trách nhiệm cao, trong hơn 01 tháng tạm thời điều hành (9/9-9/10/2017), Ban điều hành dự án của PVEP đã đảm bảo công tác vận hành và khai thác của Lô 01&02 được diễn ra tuyệt đối an toàn với sản lượng ước đạt gần 360 nghìn thùng dầu; doanh thu ước đạt 20,52 triệu USD. Đây thực sự là những con số hết sức ấn tượng đối với giai đoạn chuyển giao và tiếp quản dự án vốn luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro cả về hoạt động sản xuất, an toàn và pháp lý.

Kết quả trên cùng với năng lực và kinh nghiệm đã được kiểm chứng của PVEP chính là cơ sở để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng lựa chọn PVEP điều hành Hợp đồng dầu khí Lô 01&02 với PVEP. Sự kiện này một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm của PVEP trong công tác điều hành, quản lý dự án dầu khí nói riêng và ngành Dầu khí Việt Nam nói chung đã tiệm cận trình độ khu vực và thế giới.

Sau khi Hợp đồng điều hành được ký kết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ có cơ chế phù hợp để PVEP tham gia sâu hơn, chủ động nhiều hơn vào công tác điều hành dự án, nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như kinh nghiệm điều hành dự án của PVEP, góp phần hoàn thiện mô hình điều hành dự án dầu khí để PVEP tiếp tục trưởng thành và đảm đương những trọng trách tương tự mà Tập đoàn giao phó trong thời gian tới.

P.V

.
.
.
.