.
.

10 tháng năm 2017: Tổng doanh thu toàn PVN đạt 404,2 nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 07/11/2017|17:32

Ngày 7/11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong 10 tháng năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất còn lại của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 21% kế hoạch 10 tháng đề ra. Đặc biệt khai thác dầu thô vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, là động lực quan trọng để cả năm 2017 Tập đoàn tiếp tục hoàn thành kế hoạch.

Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông
Giàn khoan tại mỏ Rạng Đông

Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 404,2 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và bằng 92% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 10 và 10 tháng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Có 01 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2); Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn quy dầu. Đưa 01 công trình dầu khí mới vào khai thác (giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017 - sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày).

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 10 đạt 2,25 triệu tấn, vượt 3,2% so với kế hoạch tháng, tính chung 10 tháng đạt 21,26 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch và bằng 82,4% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 10 đạt 1,31 triệu tấn, vượt 2,4%; tính chung 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch và bằng 85,6% kế hoạch năm (khai thác dầu ở trong nước đạt 11,39 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 323 nghìn tấn so với kế hoạch; ở nước ngoài đạt 1,63 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 10 tháng).

Bên cạnh đó, sản lượng khai thác khí đạt 0,95 tỷ m3, vượt 4,2%; tính chung 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 1,51 tỷ kWh, bằng 96,3% kế hoạch; tính chung 10 tháng đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 154,8 nghìn tấn, vượt 12,8% so với kế hoạch; tính chung 10 tháng đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch và bằng 97,5% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 579 nghìn tấn, vượt 16,3% so với kế hoạch; tính chung 10 tháng đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch và bằng 74,0% kế hoạch năm.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Tập đoàn đang triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai tích cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

P.V

.
.
.
.