.
.

PVEP về đích trước 44 ngày kế hoạch sản lượng dầu khí năm 2017

Thứ Ba, 21/11/2017|15:19

Vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao năm 2017, về đích trước kế hoạch 44 ngày.

Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng
Khai thác dầu khí tại mỏ Sư Tử Trắng

Bước vào năm thứ ba liên tiếp chịu ảnh hưởng từ bối cảnh khó khăn chung của thị trường dầu khí thế giới, PVEP triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 với rất nhiều thách thức đã tồn tại kéo dài: các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư trong hơn 02 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác, cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng. Đồng thời do giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp, áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động SXKD đối với Tổng Công ty và các dự án vẫn hết sức gay gắt,... Với nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo PVEP đã làm việc sát sao cùng các đơn vị thành viên, liên doanh, thường xuyên rà soát và đôn đốc triển khai các chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt cho năm 2017. PVEP cũng kiên quyết cắt giảm các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, thúc đẩy việc giảm chi phí vận hành khai thác hoặc chủ động đề xuất dừng, dãn triển khai các dự án có chi phí sản xuất cao, không hiệu quả.

Đồng thời, Ban lãnh đạo PVEP đã đề ra và quán triệt thực hiện hàng loạt các giải pháp tích cực, toàn diện để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty, trong đó tiến hành đánh giá tổng thể danh mục dự án của PVEP làm cơ sở xếp hạng ưu tiên đầu tư để hoàn thiện,  trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan hữu quan phê duyệt đề án tái cấu trúc Tổng Công ty.

PVEP ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong dầu khí với Tập đoàn FPT
PVEP ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong dầu khí với Tập đoàn FPT

Với quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVEP qua mỗi kỳ đánh giá đều bám sát và vượt kế hoạch được giao, và vào hồi 20h15’ ngày 17/11/2017, PVEP đã chính thức hoàn thành kế hoạch khai thác 4,40 triệu tấn quy dầu do PVN giao năm 2017, trước kế hoạch 44 ngày. Việc bứt phá về đích trước chỉ tiêu khai thác dầu khí năm nay có sự đóng góp quan trọng của phần sản lượng khai thác khí,vốn đã hoàn thành nhiệm vụ khai thác 843 triệu m3 từ rất sớm vào ngày 08/10/2017 (trước kế hoạch 84 ngày).

Cùng với việc hoàn thành và về đích sớm kế hoạch sản lượng khai thác, PVEP cũng hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính được giao với kết quả dự kiến tính đến hết tháng 11/2017, trong đó, tổng doanh thu ước đạt 30.988 tỷ đồng (đạt 101% kế hoạch năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.141 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7.843 tỷ đồng (112% kế hoạch năm).

Tiếp nối thành công đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2017, tập thể người lao động PVEP sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là khai thác bổ sung 1,3 triệu tấn dầu thô và 1,5 tỷ m3 khí được Chính Phủ giao thêm, đóng góp tích cực cho sự ổn định và phát triển của nền kinh tế đất nước.

P.V

.
.
.
.