.
.

PVEP nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Thứ Tư, 27/12/2017|17:31

Mặc dù phải tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP – đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã hoàn thành xuất sắc và về đích sớm kế hoạch sản lượng được giao, khép lại năm 2017 thành công với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu đề ra.

Dự án khai thác dầu khí mỏ Sư Tử Trắng của PVEP
Dự án khai thác dầu khí mỏ Sư Tử Trắng của PVEP

Năm 2017 là năm thứ 3 liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng suy giảm giá dầu trên thế giới, PVEP triển khai thực hiện kế hoạch năm với nhiều thách thức tồn tại kéo dài như các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư do trong hơn 2 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác cũng như việc thiếu nguồn vốn triển khai các hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng. Bên cạnh đó, những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thăm dò khai thác vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt là những hệ lụy từ các dự án đầu tư không thành công từ năm 2015 về trước vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp. 

Tuy nhiên, PVEP đã hoàn thành xuất sắc và thực hiện đúng chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), về đích trước kế hoạch sản lượng PVN giao 44 ngày và hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng Chính phủ giao thêm, hoạt động SXKD đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, trong công tác tìm kiếm thăm dò, PVEP đã hoàn thành thu nổ 1.026km địa chấn 2D và 416 km2 địa chấn 3D, triển khai 06 giếng khoan thăm dò thẩm lượng với kết quả gia tăng trữ lượng là 1,0 triệu tấn quy dầu, đạt 100% kế hoạch năm.

Tổng sản lượng khai thác 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm Tập đoàn giao, trong đó sản lượng của toàn bộ các dự án, bao gồm các bên liên doanh là 12,21 triệu tấn quy dầu, gia tăng 1,73 triệu tấn so với chỉ tiêu Chính phủ giao thêm là 1,3 triệu tấn. Trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 3,87 triệu tấn (toàn dự án: 8,69 triệu tấn), đạt 109% kế hoạch năm. Sản lượng khí bán đạt 1,09 tỷ m3 (toàn dự án: 3,53 tỷ m3), đạt 130% kế hoạch năm. Năm 2017 cũng ghi nhận lần đầu tiên, tất cả các dự án ở trong và ngoài nước của PVEP đều hoàn thành kế hoạch PVN giao và lần đầu tiên PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch (đạt 115%) về sản lượng khai thác dầu tại nước ngoài.

Theo đó, tổng doanh thu của PVEP ước tính 34,05nghìn tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch năm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); Nộp NSNN là 8,63 nghìn tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước tính 8,18 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính 3,52 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản với số dư tại thời điểm 18/12/2017 đạt 10,90 nghìn tỷ đồng. Ước tính tổng tài sản của PVEP tại thời điểm 31/12/2017 là 135,00 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 70,70 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2017, PVEP đã nỗ lực hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a); Dự án lắp đặt hệ thống tách - xử lý - xả nước nối với giàn WHP-H1 mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), sớm hơn kế hoạch ban đầu 11 ngày. PVEP cũng vận hành ổn định hệ thống các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, tối ưu hóa vị trí giếng khoan phát triển, đảm bảo công tác thi công và đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án phát triển đột phá. Bên cạnh đó, PVEP đã hoàn thành việc tiếp nhận vận hành dự án Lô 01/97-02/97, Lô 01/17-02/17 đảm bảo tuyệt đối an toàn và duy trì khai thác liên tục. PVEP cũng đã rà soát, tối ưu phương án phát triển của các dự án khác, xem xét, đề xuất giãn tiến độ FO/FG trong các năm tiếp theo phù hợp với tình hình hiện nay; đề xuất các giải pháp đột phá trong vận hành các mỏ tận thu khai thác.

Với tổng số 43 dự án dầu khí ở trong và ngoài nước đang triển khai ở thời điểm hiện tại, PVEP tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng và trình độ chuyên nghiệp trong công tác quản lý các dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm với tổng mức đạt tối ưu, tiết giảm được 340 triệu USD.

Năm 2017, hoạt động khoa học công nghệ của PVEP tiếp tục phát huy hiệu quả và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex của các đơn vị, dự án với kết quả tối ưu/tiết giảm được 203 triệu USD. Cùng với đó, PVEP đã xét duyệt và công nhận 12 sáng kiến/giải pháp với tổng giá trị làm lợi từ công tác này là 102 triệu USD, đóng góp hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nhiều hạng mục công việc tại các dự án.

Các hoạt động của PVEP và các dự án đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, ổn định, không xảy ra sự cố làm gián đoạn đến hoạt động sản xuất. Tại các dự án, liên doanh của PVEP thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, cứu nạn ngư dân Việt Nam gặp nạn trên biển. Tình hình an ninh, an toàn tại các dự án ở nước ngoài được đảm bảo, PVEP cũng luôn tiếp tục theo dõi và cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ biệt phái tại các dự án qua các bản tin an ninh an toàn hàng ngày. Công tác bảo vệ môi trường tại các công trình dầu khí được đảm bảo, không có sự cố môi trường nào xảy ra tại các dự án của đơn vị.

Đối mặt với nhiều khó khăn trong năm, các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh niên PVEP đã phát huy hiệu quả vai trò của mình trong việc phối hợp với chính quyền thường xuyên tuyên truyền, phát động, động viên người lao động, đoàn viên thanh niên chia sẻ khó khăn của đơn vị, thực hành tiết kiệm, thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng triệt để, nhưng công tác chăm lo đời sống tinh thần của CBCNV vẫn luôn được quan tâm với nhiều hoạt động như: Hội thao, Hội diễn Văn nghệ, Ngày hội Gia đình, Vui tết Trung thu… Mặc dù khó khăn, tập thể CBCNV PVEP và các đơn vị thành viên vẫn luôn nêu cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái và đi đầu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ trong các hoạt động đạt hơn 14,1 tỷ đồng. Trong hoạt động sáng kiến sáng chế, Đoàn Thanh niên đã đóng góp 02 sáng kiến, giải pháp với số tiền làm lợi là 4,66 triệu USD.

Ghi nhận những thành tựu của PVEP trong năm 2017, các tập thể và cá nhân của Tổng công ty đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, Chính Phủ, các Bộ/Ngành và được các cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội có uy tín ở trong và ngoài nước vinh danh trong Top 500 các Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Giải thưởng Quality Brand Outstanding 2017, Trusted Green 2017, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc hội nhập ASEAN… Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân của PVEP còn nhận nhiều giải thưởng khác: Giải ba Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC), Best Upstream Oil & Gas Group (2017 Offshore Excellence Awards)…

Năm 2018 được dự báo sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách, PVEP xác định nỗ lực hết sức, tìm mọi giải pháp để cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được PVN giao. Trong đó, tập trung vào khai thác an toàn, hiệu quả các mỏ đang và sẽ khai thác, nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu, đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí trong và ngoài nước là 3,66 triệu tấn quy dầu (của toàn dự án là 9,77 triệu tấn quy dầu).

Đồng thời, hoàn thiện Báo cáo Đề án cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020; PVEP sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của PVN và Bộ chủ quản thông qua các bước xem xét, hiệu chỉnh và trình Chính Phủ phê duyệt, sẵn sàng triển khai các nội dung của Đề án trong những năm tiếp theo. PVEP cũng sẽ tiến hành nghiên cứu và đề xuất về cơ chế quản lý, điều hành các dự án dầu khí phù hợp với pháp luật và quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Bằng sự quyết tâm, đồng lòng, tập thể ban lãnh đạo và người lao động PVEP đã và đang nỗ lực hết sức, huy động mọi nguồn lực, tìm kiếm mọi giải pháp để thúc đẩy hoạt động và hiệu quả của các dự án đang triển khai, cải thiện điều kiện tài chính, tháo gỡ những tồn tại của các dự án đầu tư,... nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, hướng tới phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

P.V

.
.
.
.