.
.

PVN đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2017

Thứ Tư, 13/12/2017|17:03

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tính chung 11 tháng năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 11% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Tính đến hết tháng 11/2017, PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017, trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 437,8 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 74,6 nghìn tỷ đồng.

PVN tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 11 và 11 tháng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng khai thác quy dầu 11 tháng đạt 23,28 triệu tấn, trong đó: Sản lượng khai thác dầu đạt 14,27 triệu tấn, vượt 2,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 94,0% kế hoạch năm (khai thác dầu ở trong nước đạt 12,49 triệu tấn, vượt 2,7% - tương đương vượt 329 nghìn tấn so với kế hoạch; ở nước ngoài đạt 1,79 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch).

Kỹ sư PVEP đang bảo trì đường ống tại Cụm mỏ Sư Tử Trắng
Kỹ sư PVEP đang bảo trì đường ống tại Cụm mỏ Sư Tử Trắng

Sản lượng khai thác khí 11 tháng qua đạt 9,01 tỷ m3, bằng 85% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 18,63 tỷ kWh, bằng 92,7% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,60 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 5,60 triệu tấn, bằng 82,4% kế hoạch năm.

Về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, đến đến hết tháng 11/2017 nhiều đơn vị thuộc PVN đã hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước), tiêu biểu như: Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Bình Sơn – BSR, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau – PVCFC, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – PVFCCo, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí – PVEP, Tổng Công ty Khí Việt Nam – PVGas, Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí – PVTrans, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – PTSC, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – PVOil.

P.V

.
.
.
.