.
.

Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu bán dầu năm 2017

Thứ Sáu, 15/12/2017|09:19

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho biết, tính đến ngày 14/12/2017, doanh thu bán dầu và condensate của Vietsovpetro đạt 1,893 tỷ USD, hoàn thành kế hoạch năm 2017 trước 17 ngày (so với kế hoạch được giao là 1,886 tỷ USD). 

Đến hết năm 2017, doanh thu bán dầu/khí ước đạt 1,97 tỷ USD (bằng 103,5% kế hoạch), trong đó, phần nộp Ngân sách nhà nước các khoản thuế từ dầu/khí (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp) là 788,7 triệu USD (đạt 101,8% kế hoạch); lợi nhuận phía Việt  Nam là 146,4 triệu USD (đạt 103,3% kế hoạch); lợi nhuận phía LB Nga là 143,1triệu USD (đạt 105,1% kế hoạch).

Do giá dầu/condensate năm 2017 cao hơn giá kế hoạch góp phần cho Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, đồng thời Vietsovpetro đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường tự thực hiện dịch vụ nội bộ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất. Trong thời gian còn lại của năm 2017, Vietsovpetro tiếp tục triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả trong mùa biển động.

P.V

.
.
.
.