.
.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chủ Nhật, 14/01/2018|14:36

Ngày 12/01/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Mạnh Khởi - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện UBKT Trung ương; Bộ Công Thương.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn, có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các chi/đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2017, xác định rõ những khó khăn, thách thức, tăng cường nắm bắt cơ hội, Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết sát, đúng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng đã thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiện toàn củng cố tổ chức đảng và lãnh đạo xây dựng đảng, đoàn thể vững mạnh.

Hội đồng thành viên và Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã triển khai nhiều giải pháp theo diễn biến thị trường để chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ; chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và quản lý; xây dựng Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 – 2020, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kiện toàn đổi mới cơ chế quản trị nội bộ, tinh giản lao động, đẩy mạnh thực hiện công tác an toàn lao động.

Bằng những giải pháp đồng bộ đó, TKV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho. Theo đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 109,2 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến đạt 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách 13,9 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động, năng suất lao động đều tăng trưởng so với năm 2016; hệ số tài chính chuyển biến theo hướng ổn định; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước giao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TKV đạt được trong năm qua
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, TKV đã đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa; sản lượng khai thác theo công nghệ cơ giới hóa đồng bộ đạt 2,5 triệu tấn, bằng 11,5% than sản xuất hầm lò. Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện đào chống lò bằng vì neo; đạt 12.721m, bằng 108% kế hoạch điều chỉnh, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Ngoài ra, TKV thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; tổ chức phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất và đảm bảo an toàn. Lãnh đạo Tập đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các đơn vị, các khối và theo từng vùng để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để xảy ra vụ việc nổi cộm về tư tưởng trong công nhân viên chức.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng (Khoá XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên; triển khai cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ban hành các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác xây dựng Đảng trong Tập đoàn; chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, đoàn thể tại các đơn vị sắp xếp, tái cơ cấu; rà soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ chiến lược của Tập đoàn đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo số lượng, chất lượng. Năm qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 280 đảng viên mới, xét chuyển chính thức cho 250 đồng chí; tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 540 đảng viên, cấp mới 186 thẻ đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy TKV đã tăng cường quán triệt, tuyên truyền và triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định, hướng dẫn, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên và Đảng ủy Tập đoàn tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thực hiện tốt công tác đánh giá, kiểm điểm đảm bảo các chuyên đề theo chỉ đạo cấp trên về xử lý đảng viên vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế giám sát trong đảng; tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Than Quảng Ninh và các đảng ủy cấp trên cơ sở để khắc phục sự bất cập trong mô hình, nhờ đó giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng năm 2017 của toàn Tập đoàn.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho các cá nhân

Phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng  tâm” của công nhân thợ mỏ, trước những biến động về kinh tế, Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất theo như cầu thị trường, sẵn sàng đáp ứng tối đa khi nhu cầu thị trường tăng lên; đầu tư hợp lý để phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ phù hợp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020. Tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn xác định năm 2018 cần đưa doanh thu toàn Tập đoàn lên 113.800 tỷ đồng, lợi nhuận phấn đấu cao hơn 2.000 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án trong và ngoài nước, nâng cao năng suất lao động và tiền lương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TKV đạt được trong năm qua. Bên cạnh những thành tích đạt được, TKV vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vì vậy, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Tập đoàn cần tập trung chỉ đạo sát sao việc học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XII; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đề cao vai trò trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn và các đoàn thể.

Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam trao tặng Giấy khen cho 7 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam trao tặng Giấy khen cho các Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Đồng chí lưu ý, Tập đoàn cần trung thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo đề án mà Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt. Chủ động cân đối sản xuất, tiêu thụ phù hợp với diễn biến thị trường; tăng cường quản lý tài nguyên, quản lý các chỉ tiêu công nghệ, phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất than trong khai thác ít nhất 5% so với năm 2017. Có các giải pháp khai thác, chế biến, pha trộn để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; chuyên môn hóa các khâu trong sản xuất, vận chuyển, kho bến, tiêu thụ than; tham gia thị trường điện cạnh tranh một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; sản xuất và cung ứng thuốc nổ đáp ứng yêu cầu sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào khai thác hầm lò để nâng cao năng suất lao động, giảm nguy cơ mất an toàn,…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận của Đảng cho 3 đồng chí và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng cho 2 đồng chí. Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam trao tặng Giấy khen cho 7 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 16 Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

P.V

.
.
.
.