.
.

Quý I/2018, PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 30%

Thứ Tư, 11/04/2018|17:05
Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), 3 tháng đầu năm 2018, PVN nộp ngân sách Nhà nước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch quý I/2018 đề ra.
Công nhân khai thác dầu khí của Vietsovpetro làm việc trên giàn khoan
Công nhân khai thác dầu khí của Vietsovpetro làm việc trên giàn khoan
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bước vào thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 với những dự báo đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động dầu khí; giá dầu thô tiếp tục duy trì ở mức thấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh đó, tình hình biển Đông dự báo tiếp tục có những diễn biến khó lường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của Tập đoàn. Các sản phẩm chủ lực của PVN phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu trong khi nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời; một số vụ việc đang được các cơ quan thẩm quyền xử lý…
Vượt lên trên những khó khăn, với tinh thần trách nhiệm cao và sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lao động toàn Tập đoàn, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý I/2018 đặt ra.
Theo đó, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 đạt 2,21 triệu tấn, vượt 1,1% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 6,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; sản xuất điện tháng 3 đạt 2,16 tỷ kWh, vượt 12,7% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 5,72 tỷ kWh, vượt 8,1% kế hoạch; sản xuất đạm tháng 3 đạt 149,4 nghìn tấn, vượt 8,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 431,2 nghìn tấn, vượt 9,3% kế hoạch; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 558 nghìn tấn, vượt 1,5% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 1,69 triệu tấn, vượt 5,7% kế hoạch. Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.
Các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn quý I đạt 136,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn quý I đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch.
Trong tháng 3/2018, các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra, vượt 1-22% so với kế hoạch tháng. Tính chung quý I/2018, toàn Tập đoàn tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ vượt mức từ 2-17% kế hoạch quý I đề ra.
Đáng chú ý, mặc dù tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng trong 3 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị thành viên của PVN đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính đề ra. Một số đơn vị sản xuất như: VSP, PVEP, Rusvietpetro, BSR, PVPower, PVFCCo, PVCFC đều giữ được nhịp độ tốt và đang bám sát kế hoạch được giao. Toàn bộ các đơn vị của PVN đã và đang tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được Tập đoàn phê duyệt/chấp thuận.
P.V
.
.
.
.