.
.

Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư, 09/05/2018|16:13

Vừa qua, Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018” giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định trong Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ Viện Dầu khí Việt Nam chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện (22/5/1978 - 22/5/2018).

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng trong Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía Viện Dầu khí Việt Nam, có TS. Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam, cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú tại 2 điểm cầu Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông tin về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017.
Đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thông tin về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng đã thông tin về kết quả thực hiện Chỉ thị số 136-CT/ĐU ngày 10/10/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: tình hình sản xuất kinh doanh trong Quý I/2018; công tác xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu toàn diện đến năm 2025; tiến độ triển khai các dự án dầu khí trọng điểm; công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý vốn và tài sản, công tác đầu tư các dự án…

Để vượt qua khó khăn thách thức trong năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định và quyết liệt trong việc thực hiện phương châm “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”. Kết quả bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Dầu khí, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I/2018 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Chính phủ giao.

Trên cơ sở phân tích xác thực các khó khăn, thách thức cụ thể đã, đang và sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như: tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện, dịch vụ dầu khí,… đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị Viện Dầu khí Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tư vấn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đặc biệt trong việc rà soát, đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; từ đó đề xuất điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, các giải pháp triển khai phù hợp với thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu các vấn đề về nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên.
PGS.TS. Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu các vấn đề về nghiệp vụ công tác Đảng và đảng viên.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Văn Giang - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu và phân tích một số quan điểm cùng văn bản hướng dẫn mới của Đảng từ Đại hội XII đến nay để minh chứng Đảng ta đã luôn quán triệt bài học kinh nghiệm quan trọng “Trong mọi hoạt động phải luôn nhận thức, tôn trọng và hành động theo quy luật” tại Đại hội VI. Căn cứ vào đặc điểm, thực tiễn về kinh tế - xã hội hiện tại của đất nước, Đảng đã nhận thức, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, tạo đột phá để phát triển đất nước như: Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…Với những thành tựu về kinh tế xã hội, ngoại giao hết sức to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới cùng sự quyết liệt và kết quả đạt được trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xiết lại kỷ cương, kỷ luật; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...đã củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo thế và lực mới cho công cuộc đổi mới của đất nước.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Văn Giang tập trung phân tích các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng: (1) tập trung dân chủ; (2) tự phê bình và phê bình; (3) đoàn kết thống nhất; (4) gắn bó mật thiết với nhân dân; (5) hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luậtcùng một số văn bản hướng dẫn mớivề nghiệp vụ công tác đảng và đảng viên.

Phân tích trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Viện Dầu khí Việt Nam nói chung và trong việc sắp xếp khung tổ chức bộ máy quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ (gọi tắt là Khung nhân sự) Viện Dầu khí Việt Nam đang triển khai, Viện trưởng TS. Nguyễn Anh Đức khẳng định, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi đảng viên là phải làm cho tổ chức/đơn vị của mình tốt lên.

Theo TS. Nguyễn Anh Đức, nhằm hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp trên, để tồn tại trong bối cảnh khó khăn hiện nay, Viện Dầu khí Việt Nam cần các nhân sự ưu tú nhất, phù hợp nhất với từng vị trí đảm nhiệm. Viện trưởng mong rằng với tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người lao động sẽ noi theo để cùng chung sức, chung lòng quyết tâm củng cố xây dựng “ngôi nhà chung” - Viện Dầu khí Việt Nam ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: H.N

.
.
.
.