.
.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Thứ Bảy, 16/06/2018|13:52

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho các cán bộ Đoàn chủ chốt đến từ các cở sở Đoàn trong Tập đoàn khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Vũ Đức Tú - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); Vũ Thị Thu Hương - Bí thư Đoàn Tập đoàn cùng các ủy viên BTV, BCH Đoàn Tập đoàn, Bí thư, Phó Bí thư, BCH Đoàn cơ sở trực thuộc và các đoàn viên ưu tú.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Tập đoàn và cấp ủy các đơn vị đối với tổ chức Đoàn; nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Tập đoàn nắm vững những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua đó tiến hành tổ chức, triển khai, đề ra lộ trình thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp còn giúp nâng cao kiến thức lý luận, phương pháp, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong Tập đoàn, góp phần triển khai và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đoàn cấp trên và các phong trào do Đoàn Tập đoàn phát động.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối DNTW đã cung cấp cho các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ưu tú những vấn đề mấu chốt trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn trình bày về Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên Khối DNTW và những nội dung cơ bản của công tác tổ chức xây dựng Đoàn, những điểm mới của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XI.

P.V

.
.
.
.