.
.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II

Thứ Tư, 11/07/2018|14:39

Ngày 10/7/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Về phía Đảng ủy TKV, có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy; HĐTV; ban Tổng giám đốc; các phòng/ban Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT tại các chi, đảng bộ trực thuộc.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp, linh hoạt theo tình hình thực tế và đạt hiệu quả. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách... đều đạt từ 57 đến 75% KH năm (tăng hơn so với mục tiêu đã đề ra là đạt từ 52 - 55% KH năm), tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.970 tỷ đồng (trong đó doanh thu than đạt 34.410 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 9.220 tỷ đồng; sản xuất, bán điện đạt 6.510 tỷ đồng; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đạt 2.340 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh khác đạt 12.312 tỷ đồng). Lợi nhuận dự kiến đạt 2 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 8.519 tỷ đồng.
Công tác an ninh trật tự, công tác an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường được thực hiện tốt hơn. Tập đoàn và các đơn vị đã triển khai quyết liệt việc thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ,... từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tái cơ cấu và tinh giản lao động về khung định biên. Thực hiện tốt việc chăm lo việc làm, thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”.
Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm
Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm
Bên cạnh đó, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được tăng cường; toàn Đảng bộ đã hoàn thành kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho cán bộ, đảng viên; tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018; tổ chức mở 3 lớp lý luận chính trị, trong đó có 1 lớp cho 117 đảng viên mới và 2 lớp đối tượng kết nạp đảng cho 155 quần chúng ưu tú. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy TKV đã xem xét kết nạp 105 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 96 đảng viên dự bị; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 160 đồng chí; hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc triển khai phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0. Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy TKV đã thẩm định, kiểm tra cho ý kiến đối với tất cả các trường hợp cán bộ đưa vào quy hoạch và bổ nhiệm lần đầu, cán bộ được bổ sung quy hoạch.
6 tháng đầu năm, UBKT Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát tới các chi, đảng ủy trực thuộc theo đúng Chương trình kiểm tra giám sát năm 2018; giám sát thực hiện các nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng như: công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; hoàn thiện các quy định, quy chế trong các mặt quản lý sản xuất kinh doanh; xây dựng chương trình tự thanh, kiểm tra, kiểm soát; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, tài sản.
Đảng ủy TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của Đảng ủy Khối “các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong công tác cán bộ, phân phối tiền lương, tiền thưởng. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các đơn vị phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2018; tổ chức ra quân “tháng thanh niên” và “tháng công nhân” tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, đảm nhận các công trình phần việc, góp phần tích cực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Tập đoàn. 
đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II
Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II
6 tháng cuối năm, Tập đoàn đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch năm 2018; hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu năm 2018 đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện cho xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2019.
Theo đó, Tập đoàn sẽ điều hành cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho than, phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản, hoá chất, sản lượng điện thương phẩm, để ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với TKV; chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng than, khoáng sản, mục tiêu 9 tháng đầu năm hoàn thành từ 75 đến 85% kế hoạch năm. Cụ thể là: Than nhập khẩu sản xuất 8,0 triệu tấn, tiêu thụ than 8,5 triệu tấn, bóc đất đá tổng số 34 triệu m3; mét lò tổng số 55.000 mét (trong đó, mét lò xây dựng cơ bản là 3.200 mét). Sản phẩm Alumina 280.000 tấn, tinh quặng đồng 16.000 tấn, đồng tấm 2.800 tấn, kẽm thỏi 2.700 tấn, tinh quặng sắt 30.000 tấn. Sản xuất điện 2.2 tỷ kWh. Vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất thuốc nổ 14.000 tấn; cung ứng thuốc nổ 22.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 32.000 tấn. Các đơn vị sản xuất cơ khí, dịch vụ thương mại, cân đối thực hiện theo kế hoạch đã giao từ đầu năm.
Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ II, đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết: Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo nên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ Tập đoàn đã đề ra Chương trình hành động số 08-Ctr/ĐU, ngày 8/8/2016 và nhiều nghị quyết khác nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, qua đó đã lãnh đạo Tập đoàn trong gần 3 năm qua đạt được một số kết quả quan trọng như: cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước, bảo toàn và phát triển vốn; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo công tác quốc phòng – an ninh.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ TKV đã chú trọng kiện toàn đồng bộ và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, qua đó, hàng năm đều có trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức đảng yếu kém. Kết nạp đảng viên đạt trên 5%/năm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 1.028 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 957 đồng chí.
Đảng bộ luôn coi trọng và lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối; từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, đề cao vai trò cấp ủy; chú trọng công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới, công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Tập trung lãnh đạo tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng giữ vững và củng cố các ngành nghề sản xuất của TKV; cổ phần hóa công ty mẹ, tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế trong thời kỳ công nghiệp 4.0.
Phát huy vai trò của các đoàn thể trong hệ thống chính trị, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy tỉnh Quảng Ninh và các đảng ủy cấp trên cơ sở khác trong việc lãnh đạo xây dựng các tổ chức đảng trong TKV, khắc phục những bất cập của mô hình tổ chức chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, góp phần ổn định chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Những kết quả đó đã tạo tiền đề để TKV hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng trong kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 được Đảng, Chính phủ giao cho, cùng với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần II, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương
Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Phạm Tấn Công biểu dương những thành tích mà Đảng bộ TKV đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí lưu ý, Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đó, kế tục truyền thống của giai cấp công nhân mỏ để năm 2018 gặt hái được nhiều thành công hơn.
Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy TKV cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 2018, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II; chuẩn bị các bước từ xây dựng Báo cáo chính trị, công tác nhân sự, quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Đại hội khóa tới thành công. 
Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và Khóa XII); phát động phong trào thi đua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với thực hiện Chỉ thị 05, qua đó đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên.
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trao tặng Giấy khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV trao tặng Giấy khen cho 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí đề nghị các cơ sở đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh. Cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng cần đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam” cho 6 đồng chí. Đảng ủy TKV đã trao Giấy khen cho 22 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chúc mừng các đồng chí cán bộ thuộc Đảng bộ Tập đoàn được nghỉ hưu và chuyển công tác dịp 6 tháng đầu năm 2018.
P.V
 
.
.
.
.