.
.

EVN SPC: Đấy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Thứ Ba, 14/08/2018|08:34

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 989 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong quý 2 vừa qua.

Cụ thể, năm 2018, Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62 % so với thực hiện năm 2017; giá bán điện bình quân thực hiện > 1.670 đ/kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 4,5%, phấn đấu đạt 4,35%; chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc gia, nền kinh tế; chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách hàng (MĐHL): EVN SPC ≥ 8,05 điểm…
Theo đó, Tổng Giám đốc của EVN SPC đã chỉ đạo cho các ban, đơn vị tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình huống bất lợi trong cung cấp điện, đặc biệt tập trung bảo đảm cung cấp điện mùa khô và mùa nắng nóng năm 2018.
 
Xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Lập kế hoạch cắt điện trong cả năm 2018 cho các công việc có kế hoạch trên lưới điện, trong đó cần đồng bộ kế hoạch thực hiện các công việc giữa các đơn vị quản lý và vận hành lưới điện.
 
Áp giá bán điện và nâng giá bán điện bình quân phù hợp
 
Để nâng giá bán điện bình quân, Tổng công ty tập trung vào các đối tượng khách hàng có nhiều mục đích sử dụng điện như khách hàng 100% giá sinh hoạt bậc thang có số hộ từ 2 trở lên; khách hàng sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ có sản lượng điện sử dụng trung bình 3 tháng liên tục từ 2.000 kWh/tháng trở lên; và bổ sung thêm đối tượng khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp (bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông, đơn vị hành chính sự nghiệp…) hiện đang áp 1 giá.
 
Theo đó, tính đến hết 30/6/2018, các đơn vị đã kiểm tra 109.129 khách hàng có từ 2 hộ trở lên, áp đúng lại số hộ cho 23.051 khách hàng; kiểm tra 28.922 khách hàng sản xuất, kinh doanh có tỉ lệ giá, áp đúng lại tỉ lệ giá cho 8.714 khách hàng; kiểm tra 46.703 khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp đang áp 1 giá, thực hiện thỏa thuận tỷ lệ giá do có sử dụng điện cho mục đích sản xuất, kinh doanh với 461 khách hàng; và chuyển đổi 2.464 trường hợp sang công tơ điện tử 3 giá cho các khách hàng đủ điều kiện.
 
Tiến tới không còn nhân viên thu tiền điện
 
Để phát triển thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng hoặc trung gian thanh toán để tiến tới không còn thu ngân viên lưu động do Điện lực quản lý, Tổng công ty đã gia tăng số lượng điểm thu tiền điện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán tiền điện, từ đó tăng tỉ lệ khách hàng thanh toán qua hệ thống ngân hàng, trung gian thanh toán. Cụ thể, Tổng công ty đã mở rộng hợp tác thu hộ tiền điện với 23 ngân hàng, trung gian thanh toán.
 
Tính đến hết tháng 6/2018, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua các ngân hàng, trung gian thanh toán của toàn Tổng công ty là 2.175.672 khách hàng, đạt tỉ lệ 34,35% (đã loại trừ số khách hàng tại các xã khó khăn theo Quyết định số 204/QĐ-TTg). Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện qua hình thức trung gian tháng 6/2018 là 66,35%, tăng 1,38% so với tháng 12/2017 (64,97%).
 
Để công tác thanh toán qua trung gian đạt mục tiêu đề ra, các công ty điện lực cần đẩy mạnh hợp tác thu hộ tiền điện với các ngân hàng, trung gian thanh toán Tổng công đã ký kết hợp đồng, có mạng lưới điểm thu tại địa phương. Phối hợp với các ngân hàng/trung gian thanh toán có giải pháp hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền điện để giảm dần số lượng khách hàng mà Điện lực và dịch vụ bán lẻ điện năng phải thực hiện thu tại nhà.
 
Bên cạnh đó, để công tác quyết toán số tiền thu được và trả hạn mức thu cho trung gian thanh toán hàng ngày được nhanh chóng, bộ phận kế toán của các điện lực sử dụng dịch vụ internet banking để theo dõi số tiền chuyển trả tiền điện thu được của trung gian thanh toán chuyển cho Điện lực, hỗ trợ bộ phận kinh doanh quyết toán, trả hạn mức cho trung gian thanh toán kịp thời.
 
Để góp phần thực hiện công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã chỉ đạo cần tiến nhanh việc thực hiện ứng dụng công nghệ, trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng.
 
Cụ thể, áp dụng thống nhất phần mềm EVNHES, khai thác hiệu quả hệ thống MDMS, hoàn thành triển khai CMIS 3.0. Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và thông suốt giữa Trung tâm CSKH với các Tổng công ty, Công ty Điện lực bảo đảm thông tin chính xác và kịp thời.
 
Minh Thi (Theo Chinhphu.vn)
.
.
.
.