.
.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM:

Chủ động đổi mới, cung cấp đủ điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 01/08/2018|23:42

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 12, sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Trong thời gian từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung lãnh đạo đơn vị cụ thể hóa, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Huy động mọi nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội, sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân với chất lượng ngày càng cao; đóng vai trò chủ lực đảm bảo an ninh năng lượng điện, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, góp phần giữ vững an ninh - quốc phòng. Tổng sản lượng cung ứng cho hệ thống điện quốc gia (gồm cả điện sản xuất và mua) giai đoạn 2015 - 2017 là 529,8 tỷ kWh, tăng bình quân 10,31%/năm; tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 478,1 tỷ kWh, tăng bình quân 10,62%/năm. 

Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Công tác đầu tư phát triển nguồn và lưới điện cơ bản bám sát tiến độ. Đến hết tháng 6/2018, 100% số xã trên cả nước đã có điện, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,83%. EVN đã tiếp nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước. Công tác sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, đúng tinh thần chỉ đạo các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII và của Chính phủ. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ được quan tâm, chú trọng cả trong lĩnh vực tổ chức, quản lý, quản trị điều hành; trong sản xuất, vận hành, đầu tư, xây dựng cũng như lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, góp phần tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy từ Tập đoàn đến các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy có nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hầu hết các tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Chất lượng công tác dân vận được nâng cao; hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 545 đảng viên mới, đạt 90,8% so với chỉ tiêu đặt ra toàn nhiệm kỳ.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu thiết thực. Các cấp ủy trong Đảng bộ EVN cũng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”. Thực hiện chương trình an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ với tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Đã có 2 trong số 3 huyện nghèo do Tập đoàn hỗ trợ, vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là nền tảng quan trọng, vững chắc để EVN tiếp tục thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của cả nhiệm kỳ.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng lưu ý, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn cần tiếp tục nhận định rõ tình hình, đặc biệt là những khó khăn, thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, từ đó kịp thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp; đồng thời chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn để phát triển. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Đảm bảo vận hành an toàn và ổn định hệ thống điện; tập trung sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của Tập đoàn trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp  4.0./.

P.V

 

.
.
.
.