.
.

Đảng bộ TKV gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Thứ Ba, 09/10/2018|18:44

Ngày 8/10/2018, tại Quảng Ninh, Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018).

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương; Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tập đoàn; các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) tại các đơn vị trực thuộc TKV.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). Theo đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác KTGS. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) ra Quyết nghị số 29/QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra đầu tiên của Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Điều lệ Đảng quy định đảng ủy cơ sở được cử Ủy ban Kiểm tra (UBKT). Như vậy, từ Đại hội V đến nay, UBKT được thành lập thành một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất từ Trung ương đến đảng ủy cơ sở.

Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh luôn xác định công tác KTGS có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua việc thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật của đảng, đã giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chủ trương, các quy chế, quy định của Tập đoàn và đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của các đơn vị, của Đảng ủy Than Quản Ninh và Tập đoàn...

Nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã thực hiện hơn 100 cuộc KTGS. Cấp ủy cơ sở và UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện hơn 1.000 cuộc, và tại cấp chi bộ trực thuộc cơ sở là hơn 5.000 cuộc KTGS chuyên đề. Cũng trong giai đoạn 2013 - 2018, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh, UBKT Đảng ủy Tập đoàn, UBKT Đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng và 52 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt quản lý sản xuất kinh doanh; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng đảng, đoàn thể quần chúng ở các đơn vị.

TraoKỷ niệm chương
TraoKỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho các cán bộ, đảng viên

Nhiệm vụ công tác KTGS thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác KTGS, kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các vi phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình KTGS đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức đảng, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để thực hiện và tổ chức kiểm tra đột xuất...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả công tác KTGS của các cấp ủy đảng, biểu dương các đồng chí cán bộ làm công tác KTGS trong hai đảng bộ. Đồng thời, đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng, phát huy những kết quả đạt được trong công tác KTGS, khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt công tác KTGS trong tình hình mới; chú trọng thực hiện các vấn đề Tập đoàn đang tập trung thực hiện như tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh giản lao động; quản lý tài nguyên, vật tư, thiết bị; KTGS thực hiện Điều lệ hoạt động, các quy chế, quy định của Tập đoàn và đơn vị; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác KTGS, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác KTGS; tăng cường sự phối hợp trong công tác KTGS. Tổ chức thực hiện công tác KTGS đảm bảo các quy định của Đảng, chương trình, kế hoạch đề ra của hai Đảng bộ với tinh thần lấy “xây dựng, phòng ngừa là chính và xử lý làm biện pháp cuối cùng”, vì mục tiêu chung xây dựng TKV phát triển bền vững...

Nhân dịp này, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" cho 9 cán bộ, đảng viên thuộc hai đảng bộ.

P.V

.
.
.
.