.
.

BSR là doanh nghiệp có năng lực Quản trị tài chính tốt nhất ngành Dịch vụ dầu khí

Thứ Sáu, 07/12/2018|17:27

Công ty cổ phần Lọc - Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh là doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành dịch vụ dầu khí năm 2018.

Đại diện BSR nhận Chứng nhận:“Doanh nghiệp có Năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngànhdịch vụ dầu khí
Đại diện BSR nhận Chứng nhận:“Doanh nghiệp có Năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngànhdịch vụ dầu khí
Chương trình: “Đánh giá năng lực hoạt động doanh nghiệp” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) triển khai thường niên. Đánh giá này dựa trên cơ sở khảo sát 21 tiêu chí tài chính liên quan đến mọi mặt hoạt động SXKD của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thuộc 32 lĩnh vực kinh tế thông qua bản Báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác và khách quan.
 
Kết quả phân tích, đánh giá và xếp hạng là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp nắm được tình hình “sức khỏe” của mình, qua đó khắc phục hạn chế, triển khai các giải pháp phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là kết quả thẩm định năng lực doanh nghiệp giúp các đối tác, các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, đặc biệt là các cổ đông ra quyết định đầu tư hợp lý và hiệu quả.
 
Công ty BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vào 17h30 ngày 23/11/2018 - về đích trước 38 ngày so với kế hoạch năm 2018.
 
11 tháng đầu năm 2018, BSR đã sản xuất 6,4 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 103 nghìn tỷ đồng (vượt 32,9% so kế hoạch cả năm 2018), nộp ngân sách Nhà nước gần 11 nghìn tỷ đồng (vượt 31,6% so kế hoạch cả năm 2018), lợi nhuận sau thuế đạt 5.179 tỷ đồng.
 
Sau 8 năm vận hành Nhà máy, Công ty BSR đã đóng góp cho NSNN khoảng 7 tỷ USD, gấp 3 lần tổng mức đầu tư ban đầu. Giá trị nộp ngân sách của BSR đã đóng góp tới 80% giá trị nộp ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi và theo đánh giá của Tổ chức Vietnam Report, BSR đứng thứ 7 trong danh sách bảng xếp hạng đánh giá các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 (VNR500) sau các tập đoàn kinh tế; BSR đứng thứ 14/500 trong danh sách bảng xếp hạng đánh giá các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 (PROFIT500). 
 
Thu Cúc (Theo Chinhphu.vn) 
.
.
.
.