.
.

PVN đạt doanh thu 542.344 tỷ đồng trong 11 tháng 2018

Thứ Hai, 10/12/2018|15:48

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, hết tháng 11/2018, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Với doanh thu này, PVN nộp ngân sách Nhà nước 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm 2018.

Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan
Người lao động Vietsovpetro tháo cần khoan

Theo PVN, 11 tháng năm 2018, PVN tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Song, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, chủ động trong việc xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện, PVN đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2018.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm. Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là sản xuất đạm tháng 11 đạt 97 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và 96,4% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 1,068 triệu tấn, vượt 7,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 8,53 triệu tấn, bằng 72,4% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 03 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước) là BSR, PVGas, PVTrans. Có 02 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là PVI và PVCFC.

P.V

.
.
.
.