.
.

Đảng ủy Vinachem triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ Sáu, 18/01/2019|14:49

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Năm 2018, công tác xây dựng đảng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện đúng chương trình kế hoạch đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII); ban hành kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị; tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCH Trung ương khóa X; ...
 
Trong năm, BTV Đảng ủy Tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến để kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy của 04 đảng bộ cơ sở và 01 chi bộ trực thuộc; ban hành kế hoạch đào tạo và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng năm 2018 cho 165 đồng chí cán bộ cấp ủy; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; hoàn thành báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương khóa X; đồng thời tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư; dự thảo Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ... Năm 2018, công tác cơ sở đảng và đảng viên cũng được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng: Đảng bộ Tập đoàn có 19 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 18 chi, đảng bộ thực hiện đánh giá, xếp loại; 01 chi bộ cơ sở không thực hiện đánh giá, xếp loại vì mới được thành lập. Kết quả là: 02 đảng bộ và 09 chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 04 đảng bộ và 02 chi bộ xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ”; 01 chi bộ xếp loại”Không hoàn thành nhiệm vụ”. Năm 2018, Đảng bộ Tập đoàn cũng đã thực hiện nghiêm túc việc đáng giá phân loại chất lượng đảng viên với kết quả là: 849/859 đảng viên tham dự phân loại (đạt 98,8%); 10 đảng viên không tham dự phân loại do mới kết nạp. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 68 đồng chí, đạt tỷ lệ 8% trên tổng số đảng viên tham dự phân loại. Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 674 đồng chí, đạt tỷ lệ 79,4%. Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là 99 đồng chí, đạt tỷ lệ là 11,66%. Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 8 đồng chí, đạt tỷ lệ là 0,94%.
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại 
Hội nghị.
Để đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2018 (Nghị quyết số 53-NQ/ĐU ngày 19/1/2018), lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, cac cấp ủy trực thuộc, người đại diện phấn vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn trieene khai thực hiện. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, các công ty, đơn vị thành viên đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công thương để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đáng ghi nhận, cụ thể là: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 45.536 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; Doanh thu ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2017; Lợi nhuận hợp nhất ước lãi 609 tỷ đồng; tăng gấp 3,7 lần năm 2017; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.768 tỷ đồng, tăng 11% kế hoạch năm.
 
Nhìn chung, năm 2018, Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương, triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các công ty, đơn vị thành viên đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; công tác tái cơ cấu được đẩy mạnh và đã đạt kết quả tốt.
 
Bước sang năm 2019, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kinh tế như: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 50.363 tỷ đồng, tăng 10,6%; Doanh thu ước đạt 51.541 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018; Lợi nhuận phấn đấu đạt 1.168 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng: xây dựng Đảng bộ Tập đoàn đạt Đảng bộ vững mạnh, trong đó phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng nhằm mục tiêu đạt được: trên 75% số chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bồi dưỡng kết nạp trên 40 đảng viên mới.
Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã chia sẻ với những khó khăn mà Đảng bộ Tập đoàn đã trải qua trong năm vừa 2017; đồng thời đồng chí cũng đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao tới toàn thể Hội nghị trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong thời gian tới.
Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Vinachem đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Để kết quả thực hiện công tác Đảng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, đồng chí Nguyễn Phú Cường cũng đã có những chỉ đạo cụ thể tới các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị của mình trong việc tập trung thực nhiệm vụ chính trị xã hội; công tác đảng; cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong thời gian tới.
P.V
.
.
.
.