.
.

Năm 2018, Vietsovpetro hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng

Thứ Hai, 07/01/2019|13:59

Vừa qua, tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 về công tác sản xuất - kinh doanh, công tác Đảng và Hội nghị Người lao động năm 2019.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Quốc Thập - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu khai mại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc đã đánh giá khái quát về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 của Vietsovpetro. Năm 2018 đối với tập thể lao động Vietsovpetro là một năm khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với những nỗ lực to lớn, quyết tâm cao và sự chỉ đạo sát sao của hai phía, Vietsovpetro đã từng bước vượt qua và kết thúc năm với những kết quả đáng phấn khởi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính đã đề ra. Đó là, sản lượng dầu khai thác 4 triệu và 77 nghìn tấn (101,9% kế hoạch) và 179,8 triệu m3 khí (142,1% kế hoạch). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro cung cấp vào bờ hơn 1,7 tỷ m3 khí (164,3% kế hoạch); đã khoan thăm dò 35.413 mét (103,6% kế hoạch); khoan khai thác 32.908 mét (115,8% kế hoạch); kết thúc thi công 9 giếng (112,5% kế hoạch); tốc độ khoan thương mại năm 2018 đạt 2.337 mét/tháng máy (100,3% kế hoạch). Hoàn thành sửa chữa lớn 54 lượt giếng khoan (104% kế hoạch)...

Doanh thu bán dầu cả năm đạt 2,29 tỷ USD (đạt 148,6% kế hoạch), bán khí thiên nhiên đạt 43,1 triệu USD (đạt 352,1% kế hoạch). Ngày 26/8/2018 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate, trước hơn 4 tháng so với kế hoạch. Dự kiến nộp Ngân sách nhà nước các khoản thuế từ dầu (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp) là 1,015 tỷ USD (160,7% kế hoạch), lợi nhuận phía Việt Nam 208,5 triệu USD (181,0% kế hoạch), lợi nhuận phía LB Nga 200,3 triệu USD (181,0% kế hoạch).

Về chi phí sản xuất, cả năm 2018 Vietsovpetro tiết giảm được hơn 25,9 triệu USD; tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài hơn 142 triệu USD (113% kế hoạch).

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Quỳnh Lâm đã nhiệt liệt biểu dương bản lĩnh vượt qua thử thách và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong lao động sản xuất của toàn thể CBCNV Vietsovpetro. Đồng thời, nêu những kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 mà Vietsovpetro cần triển khai thực hiện trong công tác tìm kiếm - thăm dò, khai thác dầu khí, khoan, xây dựng các công trình biển, mở rộng vùng hoạt động, tiết giảm chi phí, tái cơ cấu… và một số biện pháp khác để đảm bảo cho Vietsovpetro ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Đồng chí khẳng định, với các chỉ tiêu nhiệm vụ nêu trên cho năm 2019, tập thể lao động Vietsovpetro thực sự đứng trước những khó khăn và thách thức. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng giao, tập thể lao động Vietsovpetro cần phải đoàn kết nhất trí và tập trung trí tuệ cao hơn nữa, tiến hành các biện pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất trong hạn mức chi phí được phê duyệt.

Hội nghị đã nghe các tham luận về kết quả công tác thăm dò và mở rộng vùng hoạt động của LD Việt - Nga “Vietsovpetro” năm 2018 và phương hướng năm 2019”; triển khai các giải pháp công nghệ, công tác đảm bảo an toàn trên các công trình biển để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất trong năm 2018 - 2019; các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động của LD Vietsovpetro,… Các tham luận đã đi sâu vào từng lĩnh vực, đánh giá, phân tích cụ thể các mặt đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại và đề ra các giải pháp, phương hướng cần thực hiện trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Thập - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể CBCNV Vietsovpetro, biểu dương những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong sản xuất - kinh doanh năm 2018. Đồng chí ghi nhận sự cố gắng vượt bậc của Vietsovpetro trong mọi lĩnh vực như công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, công tác quản trị và chăm lo tốt đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào thành công chung của Tập đoàn. Đồng thời đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ đòi hỏi Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Vietsovpetro phải phấn đấu nhiều hơn nữa để duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, giữ vững và phát triển ổn định.

Ông Bondarenko V.A - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao tặng Bằng khen cho 6 tập thể; Tổng giám đốc Vietsovpetro tuyên dương 18 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các phòng, ban thuộc Bộ máy điều hành và các đơn vị thành viên vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt  Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu 
chỉ đạo Hội nghị

Cùng ngày, Vietsovpetro đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Người lao động năm 2018.

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, đồng chí Vũ Nam Cường - Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro đã trình bày báo cáo tổng kết. Báo cáo nêu rõ, từ cuối năm 2017, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Vietsovpetro năm 2018, tiếp tục kiên trì bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cập nhật nội dung các văn kiện Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48 và 49. Năm 2018, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam phối hợp với phía Nga thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu do Hội đồng giao về gia tăng trữ lượng, khai thác dầu và khí, khoan khai thác và các chỉ tiêu tài chính; an ninh, an toàn hoạt động dầu khí được đảm bảo; về cơ chế quản lý, công tác điều hành, quản lý và cơ cấu tổ chức tiếp tục được hoàn thiện tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được duy trì, triển khai thực hiện nhiều văn bản mới của Trung ương và Tập đoàn Dầu khí; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro và củng cố, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, hữu nghị với phía Nga trong Liên doanh. Mặc dù còn một số tồn tại hạn chế nhưng năm qua, Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động của Đảng bộ Vietsovpetro trong năm qua còn một số hạn chế cần khắc phục trong năm tới. Đảng bộ Vietsovpetro tiếp tục chủ động đề ra những trọng tâm cụ thể để thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực trọng tâm là tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí nhằm ổn định sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị Người lao động, các đại biểu cũng được nghe các Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, tình hình trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí năm 2018. Đồng chí Hoàng Phúc Long - Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro nhấn mạnh: Trong năm qua Công đoàn đã làm tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cùng với Người sử dụng lao động chăm lo đời sống của CNVCLĐ. Năm 2018  đã tổ chức 3 cuộc đối thoại định kỳ, tất cả các kiến nghị của người lao động đều được giải đáp kịp thời, thỏa đáng. Công đoàn đã vận động CBCNV - Người lao động tham gia quyên góp, ủng hộ làm tốt công tác an sinh xã hội, các phong trào do Tập đoàn, đơn vị phát động. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, thăm hỏi, nâng cao tinh thần và vật chất người lao động rất được chú ý và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại lợi ích kinh tế hơn 10 triệu USD.

Trong năm 2019, Công đoàn Vietsovpetro tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh phong trào học tập đào tạo, tự đào tạo nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, tác phong; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công việc, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro nói chung và hoạt động của Đảng bộ Vietsovpetro nói riêng trong năm 2018. Đồng chí ghi nhận và đặc biệt đánh giá cao công tác Đảng nền nếp, quy củ, khoa học của Đảng bộ Vietsovpetro trong thời gian qua, phát huy được vai trò và truyền thống của Đảng bộ trong suốt quá trình 37 năm xây dựng và phát triển Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô (sau này là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro). Là một trong những đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cũng là đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các liên doanh với nước ngoài. Những thành tích đạt được đã đóng góp tích cực vào sự thành công của PVN trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng đánh giá cao việc Đảng ủy Vietsovpetro đã nghiêm túc nhìn nhận, phân tích rõ nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục một số tồn tại hạn chế của Đảng bộ trong năm qua, đồng thời quán triệt bốn nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện  tại Đảng bộ trong thời gian tới: Một là, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, thống nhất từ trên xuống dưới, từ trong nội bộ ra ngoài, xác định rõ mô hình cơ cấu tổ chức của Vietsovpetro phù hợp thực tế và thị trường hiện nay để định ra mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng chiến lược nguồn lực, con người phù hợp cho Liên doanh trong 5 đến 10 năm tới.

Hai là, tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò độc lập, tự chủ trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để có thể đón nhận vận may, phép màu, tìm ra đối tượng dầu khí mới, cả truyền thống và phi truyền thống đồng thời nâng cao hệ số thu hồi dầu tại các mỏ hiện có.

Ba là, phát huy các kỷ lục an toàn đã đạt được và không được chủ quan, đảm bảo an toàn hoạt động dầu khí, đặc biệt là đối với các hoạt động dầu khí trên biển, đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật cho các công trình khai thác dầu khí cũng như kỷ luật, kỷ cương lao động, xử lý nghiêm khắc những vi phạm về công tác an toàn.

Bốn là, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Vietsovpetro, lấy hiệu quả kinh tế là tiêu chí số một, đảm bảo cho Vietsovpetro tiếp tục là đơn vị quan trọng hàng đầu cùng các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt qua các thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

P.V

.
.
.
.