.
.

Hội nghị nghiên cứu, học tập và bồi dưỡng các chuyên đề của Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019

Thứ Bảy, 16/03/2019|17:20

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và bồi dưỡng các chuyên đề của Chỉ thị 05-CT/TW năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bồi dưỡng 2 chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” bằng hình thức trực tuyến cho cán bộ chủ chốt Tập đoàn và các chi đảng bộ trực thuộc tại 77 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đến dự có Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng - giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 
Về phía Đảng ủy EVN, có các đồng chí: Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc; các ban chuyên trách xây dựng Đảng; cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc và gần 3.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng báo cáo các chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bồi dưỡng 2 chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”. Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Bằng lối chuyển tải nội dung truyền cảm, gần gũi, các đại biểu đã có khoảng thời gian lắng đọng về những câu chuyện kể về Bác, về những bài học mà Bác đã để lại.
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng báo cáo các chuyên đề năm 2019
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng báo cáo các chuyên đề năm 2019
Theo đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy EVN triển khai sâu rộng, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó thể hiện rõ là việc gắn Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) với Chỉ thị 05, góp phần xây dựng Đảng bộ EVN vững mạnh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tập đoàn và đơn vị.
Cùng với việc học tập các chuyên đề của Chỉ thị 05 hằng năm, thì việc bồi dưỡng các chuyên đề theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên nhằm củng cố, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội.
Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, Bí thư Đảng ủy EVN đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức học tập, nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở đơn vị; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
P.V
 
.
.
.
.